mie358
Fx IG Tw
24

mie358

Geometria Rynku, SmartInwestor
22 lat na rynku. Pracował w instytucjach rynku kapitałowego, jako makler, dealer, a także zarządzający funduszami w jednym z TFI. Jako jedyny Polak uczył się Geometrii bezpośrednio od Bryce Gilmore. 4 lata w trading roomie z profesjonalnymi traderami z całego świata. Ostatnie lata, to nieustające podnoszenie kwalifikacji w zakresie tropienia Smart Money na bazie analizy Geometrii oraz Wolumenu. Twórca oprogramowania dla inwestorów i traderów – SmartInwestor. SmartInwestor to rewolucyjne rozwiązanie łączące dwa narzędzia do analizy wykresów: Inteligentna Analiza Wolumenu oraz Geometria Rynku. http://www.smartinwestor.pl/ Prowadzi serwis i bloga pod nazwą Geometria Rynku http://www.geometriarynku.pl/ Motto: „Grają pieniądze, nie setupy” jasno określa, gdzie kładziemy nacisk podczas analizy rynków.
Doświadczenie: 5 lat i więcej
mie358 Geometria Rynku, SmartInwestor

Moja metoda część .2

Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinien wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu.
Jeśli widzisz zwiększenie wolumenu przy wzroście, (ale nie ponadprzeciętne), powinieneś pozycjonować się po stronie kupujących.
Jeśli wolumen wzrasta na spadku, a maleje przy wzrostach, to Twoje miejsce jest po stronie sprzedających.
Zarabianie pieniędzy na rynku, to wykorzystanie możliwości, jakie rynek nam stwarza. Nic więcej i nic mniej.
Możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy od rynku i jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie podążał.
Możesz mieć rację na godzinę, dzień czy tydzień. Ale czasy się zmienią i nie zawsze będziesz wiedział, ·dokąd zmierza rynek.
Musisz zrozumieć definicję wsparcia i oporu. Wsparcia i opory są cenami, po których Smart Money podejmują decyzje kupna lub sprzedaży. Możesz łatwo zidentyfikować wsparcia i opory na wykresie ceny.
To właśnie robimy.
Wsparcia i opory mogą być definiowane w zależności od swej wagi. Poziomy te na wykresie tygodniowym należy uznać za bardzo istotne, a na wykresie 5-cio minutowym za drobne.
W obszarze między tymi interwałami czasowymi znajduje się miejsce do określenia stopni pośrednich.
I tak dla wykresu dziennego poziomy te możemy określić jako istotne – wysokiego stopnia,
dla 60-cio minutowego jako średniego stopnia, a dla 15- minutowego jako niskiego stopnia.
Wsparcia lub opory na wykresie 5 minutowym można uznać za drobne.
Następną rzeczą, którą trzeba dokładnie zrozumieć jest fakt, że na rynku funkcjonuje wiele różnych grup
podmiotów. Mam tu na myśli ich podział pod względem horyzontu inwestycyjnego
Dominujący obrót na rynkach tworzy daytraiding. Na giełdzie w USA to ponad 80% dziennego obrotu.
Pytanie zasadnicze brzmi: ile z tego obrotu jest wynikiem działania komputerów?

Mieczysław Siudek

mie358 Geometria Rynku, SmartInwestor

Witam serdecznie wszystkich czytelników serwisu FX Parkiet.
Moją obecność w serwisie chciałem rozpocząć od przedstawienia mojego podejścia do rynków finansowych.

Moja metoda cz.1
Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę i w dół napotykając miejsca, w których następuje równowaga między popytem i podażą.
Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu.
Następnie rynek poruszając się w swoim rytmie, często respektuje te poziomy.
„Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą ilość nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym odbywają się ruchy cen jest podyktowany przez siły popytu i podaży.
Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających – ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących – ceny spadną. To jest proste.”
Tak to jest napisane w większości książek!
My musimy wiedzieć więcej.
Wcale nie jest tyle samo osób – jest tyle samo kapitału.
Może być jeden sprzedający i wielu kupujących.
Tu zaczyna się opowieść o Smart Money …
Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających – następuje zwrot.
Zakres, takiego wzrostu zależy od coraz większej liczby uczestników chcących wziąć udział w nowym trendzie.
Często ruch w górę nabiera tempa, gdy dla posiadaczy pozycji krótkich stanie się jasne, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji.
Oczywiście determinuje to dodatkowy gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych krótkich pozycji.
Cena zazwyczaj rośnie dalej do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych, jako opór.
Może to prowokować sprzedawców do działania.
Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień.
Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces musimy nauczyć się odczytywać z wykresu, która strona aktualnie kontroluje rynek.
Podstawowa regułą to działanie zgodnie z tym kierunkiem.
Pierwsza zasada: nie wróżyć, reagować na to, co widać na wykresie.
Zawsze musisz trzymać się zasad i monitorować rynek.
On ciągle tworzy nowe strefy wsparcia i oporu.
Mieczysław Siudek

Konto usunięte
:)
Witam :)
Daniel https://pasjatradingu.pl | OSTC
Cześć! Liczymy na więcej wpisów, bo na 100% będą to bomby wartościowej wiedzy :)
Jim Poniat Niezależny FX trader
Witam, interesujące podejście, bardzo realne. pozdrawiam Jim
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live