Analiza Techniczna jest zbiorem metod, technik i strategii, które umożliwiają prognozowanie kursu papierów wartościowych, kryptowalut, surowców oraz tradycyjnych walut.

Wyróżnia się 3 fundamentalne założenia analizy technicznej:

● Rynek dyskontuje wszystko – oznacza to, iż wszystkie informacje gospodarcza, polityczne, ekonomiczne, kulturowe uwzględnione są w aktualnej cenie danego instrumentu finansowego

● Historia się powtarza – na wykresach ustawicznie powtarzają się te same wzory, formacje wedle których poruszają się ceny.

● Ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w tzw. trendach, a wiec w ściśle określonych kierunkach, w których podąża rynek. Istnieją 3 rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy, horyzontalny. Cechuje je większa skłonność do kontynuacji trendu, aniżeli do jego zmiany.

Analiza techniczna opiera się w głównej mierze na psychologii tłumu. Zachowania i emocje ludzi od wieków są takie same dlatego tez na wykresie jesteśmy wstanie odnotować powtarzając się układy i formacje (np. układy harmoniczne).

Do klasycznych strategii analizy technicznej należy:

● Teoria fal Elliotta – w myśl której ceny poruszają się według ściśle określonego 5-falowego ruchu w górę/dół, po którym następuje trzy-falowa korekta.

● Poziomy Fibonacciego oraz układy harmoniczne – metodologia ta charakteryzuje się niezwykle dużą skutecznością oraz precyzją formacji. Bazuje na fraktalności rynku – stałe wzorce i schematy pojawiają się na rynku na zasadzie samopodobieństwa.

● Teoria Dowa - istnieją 3 rodzaje trendu rynkowego (główny, wtórny i krótkookresowy), średnie rynkowe potwierdzają się nawzajem.

Do głównych narzędzi analizy technicznej zalicza się:s

● Linie trendu, wsparcia, opory
● Formacje cenowe takie jak: klin, chorągiewka, flaga,
● Formacje świec japońskich np. spadająca gwiazda, objęcie hossy, wisielec, zasłona ciemnej chmury, pinbar
● Oscylatory: RSI, MACD
● Średnie ruchome: EMA
● Zachowanie wolumenu

W analizie technicznej wyróżnia 3 rodzaje wykresów:

● Liniowe – jest najprostszym typem wykresu, bardzo łatwo zidentyfikować na nim poziomy wsparcia lub oporu

● Słupkowe - dostarczają więcej informacji, niż wykresy liniowe. przekazuje informację o najwyższym, najniższym poziomie kursu w danym interwale czasu, a także o poziomach otwarcia oraz zamknięcia

● Świecowe – podobnie jak słupkowe ukazuję cenę otwarcia, zamknięcia, ceną minimalną i maksymalną danego instrumentu w określonym interwale czasowym. Szczególnie skuteczne są formacje świecowe.

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)