Analiza techniczna kojarzona jest przede wszystkim z rynkiem FOREX. Jest ona zbiorem technik i metod umożliwiających stworzenie analizy danego instrumentu finansowego. Opiera się na 3 założeniach, w myśl których: ceny podlegają trendom, historia się powtarza i rynek dyskontuje wszystko.

Co ciekawe od pewnego czasu zaczęto stosować ją także w odniesieniu do krytptowalut. Wniosek? Coraz więcej traderów zaczyna twierdzić, iż analiza techniczna bardzo dobrze sprawdza się na rynku kryptowalut, nawet lepiej niż na tradycyjnej giełdzie czy rynku walutowym FOREX.

Analiza techniczna kryptowalut w pewien sposób udowadnia, że na tych wykresach znaleźć możemy:

● Poziomy wsparcia i oporu wyznaczone na podstawie ZZB czyli zasady zmiany biegunów,
● Elementy Teorii Fal Elliott’a (w tym struktury korekcyjne AB=CD).
● Duże zastosowanie w profesjonalnej analizie technicznej kryptowalut mają również techniki i narzędzia Fibonacciego. Na wykresach kryptowalut możemy znaleźć zarówno proste zależności Fibonacciego jak i bardziej zaawansowane projekcje AB=CD oraz układy harmoniczne.

Mimo tego, iż krytpowlauty cechują się ogromnymi wahaniami podlegają one prawom szeroko pojętej analizy technicznej.

Podobnie jak w przypadku indeksów czy surowców można zaobserwować na nich trend wzrostowy, spadkowy, horyzontalny oraz różnego rodzaju korekty lub inne powtarzające się formacje.

Praktycznie każde narzędzie związane z analizą techniczną wykazuje prawidłowości na rynku kryptowalut, ale szczególnie dużą skutecznością odznaczają się poziomy Fibonacciego. Narzędzie to umożliwia prognozowanie długości i punktów zwrotnych impulsów wzrostowych oraz spadkowych, służy także do wyznaczenia potencjalnego miejsca zakończenia korekty (w kwestii korekt na rynku kryptowalut zaobserwowano, iż poziomem newralgicznym jest wewnętrzne zniesienie Fibonacciego 61,8%. To ono w większości przypadków stanowiło koniec korekty oraz powrót do macierzystego trendu).

Ponadto na wielu kryptowalutach takich jak np. ripple, litecoin czy monero można zaobserwować wypełniające się układy harmoniczne. Świadczy to o bardzo dużej precyzji i zależnościach geometrycznych występujących na rynku cyfrowych walut.

Do krytpowalut najczęściej rozpatrywanych pod kątem analizy technicznej należy:

● Bitcoin
● Bitcoin Cash
● Ethereum
● Litecoin
● Dash
● Ripple
● Monero
● Neo
● Iota
● Lisk

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)