GlobalBDTrading
IG
16

GlobalBDTrading

Global BD Trading
Global BD Trading firma założona przez Traderów z myślą o Traderach. Od 2010 roku szkolimy i zatrudniamy Traderów, zapewniając im doskonałe warunki do handlu na rynkach giełdowych całego świata. Jesteśmy liderem rynku proprietary trading oraz najlepszym centrum szkolenia Traderów w Polsce.
Doświadczenie: 5 lat i więcej
GlobalBDTrading Global BD Trading

Cena indeksu szerokiego rynku SP500 znajduje się w ostatniej fazie impulsywnego cyklu wzrostowego oznaczonego na wykresie jako fala 5 (zielona). Obecnie można już wyróżnić pięć wzrostowych fal (i) - (v) niebieskie, które ustanowiły szczyt na poziomie 2808 punktów. Niemniej jednak rynek nie zaczął jeszcze intensywne spadać i na razie poziom lokalnego wsparcia na 2790 został wybroniony a pozostałe wsparcia na poziomie 2776 i 2759 nie zostały nawet wytestowane jeszcze.

Dzienna świeczka natomiast charakteryzuje się dość znacznym cieniem górnym, który może oznaczać budowanie się formacji odwrócenia trendu, np.: Nagrobek Doji lub Spadająca Gwiazda.

Uwagę inwestorów zwrócić powinien również fakt, że zbudowała się negatywna dywergencja między ceną a momentum wzrostowym, więc korekcyjne spadki wydają się nieuchronne.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Korekta horyzontalna fali czwartej na indeksie szerokiego rynku SP500 (kontrakty futures CFD) została zakończona przedwcześnie na poziomie 2675 punktów. Stamtąd rynek odbił impulsywnie w kierunku nowych szczytów, które ustanowił na poziomie 2747 punktów. Ten ruch wzrostowy w nomenklaturze teorii fal Elliott'a nazywa się falą piątą i będzie prawdopodobnie ostatnią falą wzrostową dopóty, dopóki lokalne wsparcia na poziomach 2728 oraz 2714 nie zostaną naruszone.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Podwójny, a nawet potrójny szczyt na indeksie szerokiego rynku SP500 sygnalizuje możliwość jakiejś głębszej korekty. Cena już wypadła z kanału wzrostowego, wobec czego następnym poziomem wsparcia jest 2675 punktów. Jeżeli nie nastąpi stamtąd odbicie, to kolejnym poziomem wsparcia będzie 2664 i 2651 punktów. Korekta wpisuje się jak najbardziej w obecny scenariusz falowy i według teorii fal Elliott'a powinna to być korekta fali 4 wyższego stopnia.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Na indeksie szerokiego rynku #SP500 nastąpiło przesunięcie cykli wzrostowych o jeden w górę. W wyniku tej operacji fala 1 jest obecnie rozciągnięta w cenie i w czasie a fala 3 jest zwykłym pięciofalowym impulsem wzrostowym, który na obecnym poziomie 2700 punktów jest równy długości fali 1. Oznacza to, że możliwa jest w najbliższym czasie korekta spadkowa w formie fali 4. minimalnym poziomem docelowym dla tej korekty będzie wsparcie techniczne na 2651. W przypadku dłuższego rozciągnięcia się w czasie korekty spadkowej, niewykluczone jest zejście nawet do poziomu 2619 punktów.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Podwójny szczyt na indeksie SP500 na poziomie 2664 punktów może być zwiastunem korekty, tym bardziej, że został ustanowiony na mniejszym momentum. Pierwszysm wsparciem będzie linia kanału w okolicach 2650 a następnie poziom wsparcia technicznego na 2636. Nastepne lokalne wsparcia znajdują sie na poziomach 2620, 2604 oraz 2593 punktów. Trend jest dojarzały, o czym świadczy nagromadzenia piątek wzrostowych na wykresie.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Indeks szerokiego rynku SP500 wybił impulsywnie ostatni szczyt fali 3 na poziomie 2593 punktów, wobec czego licznik impulsywny został zmodyfikowany. Obecnie wspomiany szczyt jest nadal szczytem fali 3 ale nizszego rzędu a rynek porusza się w cyklu wzrostowym fali 5. Pytanie czy jest to ostatnia fala w obecnym impulsie pozostaje otwarte, aczkolwiek widać wyraźnie, że trend wzrostowy jest już bardzo dojrzały i korekta spadkowa wychyla już łepek zza winkla. Kluczowym poziomem jest strefa 2604 - 2593.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Trójfalowy spadek z poziomu 2593 na poziom 2555 był największą korektą w trendzie wzrostowym na indeksie SP500, ac zkolwiek tylko trójfalową. W chwili obecnej rynek nadal znajduje się na szczytach w okolicy poziomu 2604 punktów, czyli dokładnie na poziomie projekcji docelowej dla fali 5. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem falowym jest rozległa korekta, prosta bądź złożona, której fala (b) własnie wybiła nowe szczyty, powyżej ortodoxyjnego szczytu na poziomi 2593.Jeżeli ten scenariusz jest poprawny, to cena powinna dynamicznie zawrócić na południe celem dokończenia fali (c). Najbliższe wsparcie techniczne znajduje się na poziomie 2589 punktów.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Po wypadnięciu poniżej poziomu overbalance na 2558 punktów, cena indeksu szerokiego rynku SP500 (kontrakty futures CFD) odbiła i przetestowała linie trendu wzrostowego od spodu na poziomie około 2589 punktów. Niemniej jednak, spadek z poziomu 2593 punktów jest jak do tej pory rozwinięty jedynie trójfalowo. Poza tym, spadek ten nie wybił nowego dołka w podstawowym trendzie wzrostowym. Cykl wzrostowy wygląda na zakończony, niemniej jednaj nadal nie ma on potwierdzenia w układzie fal na mniejszych interwałach czasowych. Pozostaje czekać zatem na dalszy rozwój wydarzeń na tym walorze mając na uwadze to, że trend nadal jest wzrostowy. Kluczowe wsparcie znajduje sie na poziomie 2541 punktów.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Wybicie dołem z formacji klina kończącego ( Ending Diagonal) może oznaczać, że indeks szerokiego rynku SP500 zaczął korektę spadkową. Niemniej jednak, by potwierdzić to założenie, konieczne jest wybicie dołem poziomu lokalnego wsparcia na 2539 punktów na zwiekszonym wolumenie. Dopiero wtedy bedzie można oznaczyć szczyt na poziomie 2593 punktów jako wierzchołek długoterminowy. Po drodze zostaje jeszcze do przetestowania lokalne wsparcie na poziomie 2562 punktów.

GlobalBDTrading Global BD Trading

Układ techniczny na wykresie indeksu szerokiego rynku SP500 zaczyna przypominać formację klina (Ending Diagonal???) co by zgadzało się z głównym scenariuszem falowym. Ponadto opcję co najmniej korekty niższego rzędu wspiera rozkład momentum, które maleje podczas wzrostów cen, co oznacza negatywna dywergencję między ceną a momentum. Krótkoterminowo, najważniejsze wsparcie znajduje sie na poziomie 2562 punktów, kluczowe wsparcie techniczne na poziomie 2541 punktów.

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)