4
Daniel Kostecki
Conotoxia.com
Fx IG Tw

Frank ponownie coraz mocniejszy, a strach na rynkach coraz większy

Frank szwajcarski obok japońskiego jena jest uznawany za tzw. bezpieczną przystań na rynku walutowym. Wynika to również faktu, że Japończycy czy Szwajcarzy i ich instytucje ulokowały więcej pieniędzy za granicą, niż zagraniczne instytucje ulokowały w Japonii czy Szwajcarii.

W momencie powrotu pieniędzy do kraju ich pochodzenia przez globalny wzrost awersji do ryzyka może to generować dodatnie przepływy pieniężne w stronę japońskiego jena i szwajcarskiego franka. Takim barometrem dla CHF stał się kurs euro wyrażony we frankach. To właśnie w notowania EUR/CHF ponownie zwracają uwagę, ponieważ frank do euro jest najmocniejszy od połowy 2017 r. Tak istotna aprecjacja może nie być na rękę SNB – bankowi centralnemu Szwajcarii. Pamiętamy, że jednym z bardziej radykalnych kroków, ograniczających umocnienie CHF względem EUR, było wprowadzenie we wrześniu 2011 r. minimalnego kursu wymiany na poziomie 1,20. Bank centralny argumentował to faktem, że zbyt duże umocnienie waluty może zagrażać gospodarce i będzie przeszkadzać we wzroście inflacji.

Dzisiejsze umocnienie franka zdaje się uzasadniać silny wzrost awersji do ryzyka, co objawiać się może przeceną na rynku akcji oraz bardzo silnym wzrostem cen obligacji. W rezultacie kurs EUR/CHF, pokonując minimum z marca tego roku, mógł zwrócić na siebie uwagę władz monetarnych.

Kurs EUR/CHF, D1. Źródło: platforma Conotoxia

W konsekwencji frank również podrożał do złotego do najwyższego poziomu od końca marca, zbliżając się do poziomu 3,86. Jeśli kurs przekroczyłby 3,86, to frank stałby się najdroższy do naszej rodzimej waluty od lipca 2017 r. Przy braku interwencji ze strony Banku Szwajcarii oraz braku złagodzenia napięcia w wojnie handlowej wydaje się, że może być ciężko liczyć na osłabienie franka.

Daniel Kostecki, Główny Analityk Conotoxia Ltd.

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

59 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live