4
Daniel Kostecki
Conotoxia.com
Fx IG Tw

Drożeje koszt zabezpieczenia przed większymi wahaniami funta brytyjskiego

Funt brytyjski systematycznie tanieje od kilkunastu dni i to zarówno do dolara amerykańskiego, euro czy nawet relatywnie słabego polskiego złotego. Oczywiście jedną z głównych przyczyn może być wciąż brak porozumienia odnośnie tego, jak ma wyglądać upuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ale także i wzrost szans na rezygnację premier Theresy May.

Wydaje się, że w związku z powyższym inwestorzy na rynku opcji systematycznie podbijają stawkę zabezpieczenia się przed ewentualnymi większymi wahaniami kursu funta brytyjskiego w przyszłym miesiącu. Najprawdopodobniej następca premier May nakreśli kierunek Brexitu, a mówi się o tym, że premier Wielkiej Brytanii już na dniach może zrezygnować ze swojego stanowiska. Co więcej o ten fotel ubiega się jeden z głównych zwolenników brexitu, czyli Boris Johnson. Jest to osoba, która może chcieć doprowadzić do brexitu za wszelką cenę, co można równie dobrze oznaczać wyjście z UE bez porozumienia czyli tzw. hard brexit. Szanse na taki scenariusz wzrosły, co mogło przełożyć się również na wzrost oczekiwanej zmienności na parze GBP/USD.

Funt był najbardziej zmienną walutą wśród głównych walut przez większą część tego roku, zanim oczekiwana zmienność zmalała w zeszłym miesiącu po tym, jak Unia Europejska przesunęła termin brexitu do października. Aktualnie zmienność implikowana wydaje się ponownie rosnąć. Jej jednomiesięczna miara znalazła się na najwyższym poziomie od dwóch tygodni, wynosząc 7,73%.

Miesięczna implikowana zmienność dla GBP/USD. Źródło: Bloomberg.

Można zatem zakładać, że obserwowany systematyczny spadek notowań GBP, to dopiero początek jeszcze ciekawszych wydarzeń na funcie brytyjskim w okresie letnim, który w tym kontekście zapowiadać się może bardzo gorąco.

Daniel Kostecki, Główny Analityk Conotoxia Ltd.

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

59% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live