4
Daniel Kostecki
Conotoxia.com
Fx IG Tw

Europejski Bank Centralny z bólem głowy po kolejnych danych

Nadszedł bardzo trudny czas dla Europejskiego Banku Centralnego, który liczył na to, że idąc śladem amerykańskiej Rezerwy Federalnej i poniekąd kopiując jej działania, doprowadzi do solidnego ożywienia w gospodarce Starego Kontynentu oraz podniesie inflację.

Wielu krytykowało ten pomysł i jak czas pokazuje, mieli oni rację, ponieważ nie zawsze kopiowanie tych samych czynności, zwłaszcza w innym otoczeniu i z innymi problemami wewnętrznymi, przyniesie te same efekty. Trudny czas dla EBC polega na tym, że Bank chciał już wkrótce, po zakończeniu programu skupu aktywów, przejść do podnoszenia stóp procentowych, a tu nagle pojawiło się większe niż oczekiwano spowolnienie w gospodarce. EBC przez długi czas je bagatelizowało, niedoszacowując powagi sytuacji i teraz pojawia się problem. Co zrobić, gdy nie zdążyło się z normalizacją polityki monetarnej w sytuacji, gdzie może być potrzebne jej ponowne łagodzenie?

Obecne prognozy wzrostu gospodarczego, a także bieżące dane wskazują na to, z jak poważnym problemem możemy mieć do czynienia. Np. wczoraj Niemcy obniżyli prognozę wzrostu za 2019 rok z 1 proc. do 0,5 proc. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, to byłby to najniższy wzrost od momentu kryzysu w strefie euro. Co zatem może zrobić z tym wszystkich Europejski Bank Centralny?

Niewykluczone, że z braku dużej ilości rozwiązań, EBC w jakiś stopniu przeczeka bieżące wydarzenia i na razie nie zdecyduje się na dodatkowe kroki, bo musiałby się pojawić ogromny zwrot w działaniu Banku po wygaszeniu QE - np. jego wznowienie. EBC prawdopodobnie spróbuje kupić czas ze względu na niepewność co do bieżących perspektyw wzrostu gospodarczego. Warunki nowego programu TLRTO wciąż muszą zostać ustalone i EBC może czekać tak długo, jak to możliwe, pozwalając na podjęcie decyzji o bardziej korzystnych warunkach dla banków, jeśli oczekiwana poprawa wzrostu się nie zmaterializuje.

Daniel Kostecki

Główny Analityk Conotoxia Ltd.

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

59% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live