Slawomir_Debowski
17

Slawomir_Debowski

Mam ponad 20 lat doświadczenia na rynkach finansowych. Wykorzystuję głównie AT, bardzo cenię teorię fal Elliotta.
Doświadczenie: 5 lat i więcej
Slawomir_Debowski

Kluczowe wsparcie jest w rejonie 2790-2795 pkt. Obrona wsparcia może doprowadzić do odbicia i być może do dalszych wzrostów na ostatni szczyt (niebieska linia) a potem jego przebicia.
W mojej ocenie bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy. Przebicie wsparcia (czerwona linia) wygeneruje sygnał do poważniejszych spadków. Będzie to kilkusesyjna fala B, która mogłaby zejść nawet w okolice 2740 pkt. W dalszej perspektywie możliwa kolejna fala wzrostów.

Slawomir_Debowski

Przekroczone zostało wsparcie w rejonie 2807 pkt. oraz 2800 pkt. W krótkiej perspektywie możliwy jest ruch w dół. Kluczowe wsparcie jest w rejonie 2790-2795 pkt. Obrona wsparcia może doprowadzić do wzrostu na ostatni szczyt (niebieska linia) a potem jego przebicia. Z kolei przebicie wsparcia wygeneruje sygnał do poważniejszych spadków w rejon, będzie to kilkusesyjna fala B, która mogłaby zejść nawet w okolice 2740 pkt.

Slawomir_Debowski

Z tegorocznego szczytu pojawiła się duża 5-falowa struktura. W kilkusesyjnej perspektywie możliwe jest zejście do silnego wsparcia w okolicy 1200-1210 USD. Po obronie wsparcia możliwe jest korekcyjne wielotygodniowe odbicie znoszące 38-50% spadków. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną kilkumiesięczną falę spadków.

Slawomir_Debowski

Trwa większa przecena. Odbicie z wczorajszego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie możliwe są spadki w rejon czerwcowego dna. Wsparcie znajduje się w okolicy 63.55-64.25 USD. Próba przebicia na trwałe tego wsparcia może się nie udać. W tej okolicy może dojść do większego kilkusesyjnego odbicia znoszącego np. spadki o na przykład 38%. W długim terminie możliwy kolejny ruch w dół.

Slawomir_Debowski

Trwa większa przecena. Jej celem może być osiągnięcie czerwcowego dna. Wsparcie znajduje się w rejonie 63.55-64.25 USD. Próba przebicia na trwałe tego wsparcia może się nie udać. W tej okolicy może dojść do większego kilkusesyjnego odbicia znoszącego np. spadki o na przykład 38%. W długim terminie możliwy kolejny ruch w dół.

Slawomir_Debowski

Złoto - średni termin
Wczoraj doszło do przebicia ważnego wsparcia w postaci dna z początku lipca. W kilkusesyjnej perspektywie możliwe jest zejście do silnego wsparcia w okolicy 1200-1210 USD. Wtedy z tegorocznego szczytu pojawi się duża 5-falowa struktura. Po niej możliwe jest korekcyjne wielotygodniowe odbicie znoszące 38-50% spadków. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną kilkumiesięczną falę spadków.

Slawomir_Debowski

Trwa obrona kluczowego wsparcia w rejonie 2795 pkt. Sygnał do spadków zostanie wygenerowany po przebiciu tego wsparcia. To zakończy falę A, dalej możliwa jest kilkusesyjna przecena w ramach fali B. Może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 2740 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na wzrostową falę C.
Scenariusz dalszych wzrostów zakłada nieudaną próbę przebicia wsparcia w okolicy 2795 pkt. (niebieska linia).

Slawomir_Debowski

Silny opór w rejonie 2795-2800 pkt. został nieznacznie przekroczony. W krótkim terminie możliwy niewielki ruch w górę. Target szacuję na 2815-2820 pkt. Potem (prawdopodobnie dziś) dojdzie do przesilenia. Poja-wią się krótkoterminowe sygnały sprzedaży. Mocniejszy sygnał do spadków zostanie wygenerowany po przebiciu wsparcia w okolicy 2795 pkt. To zakończy falę A, potem możliwa kilkusesyjna przecena w ramach fali B. Może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 2740 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na wzrostową falę C.
Scenariusz dalszych wzrostów zakłada nieudaną próbę przebicia wsparcia w okolicy 2795 pkt. (niebieska linia).

Slawomir_Debowski

Silny opór w rejonie 2795-2800 pkt. został nieznacznie przekroczony. Próba trwałego przebicia tej bariery już teraz może się nie udać. W efekcie możliwa jest realizacja zysków. Sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu poziomu 2795 pkt. To zakończy falę A, potem możliwa kilkusesyjna przecena w ramach fali B. Wsparcie w okolicy 2740 pkt. Po jej zakończeniu fala C (jej zasięg nawet 100 pkt.), która zakończy falę 3-cią wyższego rzędu w kilkumiesięcznym trójkącie końcowym o strukturze (3-3-3-3-3).

Slawomir_Debowski

W krótkim terminie możliwy jest powrót na tegoroczne minimum. Umacniający się dolar (patrz na prognozę dla eurodolara) może się przełożyć na przebicie wsparcia w rejonie 1236-1242 USD. Kolejnego wsparcia można szukać w okolicy 1200 USD. Wtedy z tegorocznego szczytu pojawi się duża 5-falowa struktura. Po niej możliwe jest korekcyjne kilkutygodniowe odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną kilkumiesięczną falę spadków.

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live