Slawomir_Debowski
28

Slawomir_Debowski

Mam ponad 20 lat doświadczenia na rynkach finansowych. Wykorzystuję głównie AT, bardzo cenię teorię fal Elliotta.
Doświadczenie: 5 lat i więcej
Slawomir_Debowski

Ze szczytu z piątku pojawiły się już 4 ruchy. Wygląda na to, że może się pojawić struktura typu trójkąt (a-b-c-d-e). Obecnie bylibyśmy we wzrostowej fali d. Do jutra powinniśmy zobaczyć spadkową falę e. Wsparcie jest w okolicy 1.1718-1.1732 USD. W dalszej perspektywie (środa, decyzja FED) oczekuję na kolejną falę wzrostów (fala 5-ta). Bardzo silna bariera jest w rejonie 1.1825 USD. Po nieudanej próbie przełamania tego oporu może dojść do poważnego przesilenia.
Sygnał sprzedaży pojawi się przełamaniu od góry wsparcia w rejonie 1.1718 USD. Celem może być wsparcie w rejonie 1.1530 USD. Po przebiciu tego poziomu otworzy się droga do przeceny na sierpniowe dno na poziomie 1.13 USD.

Slawomir_Debowski

Na sesji w dniu 24 września kontrakty CFD zostały „zrolowane” do kolejnej serii kontraktów giełdowych. Różnica w wycenie z poprzednią serią kontraktów wyniosła +0.65 USD. W takim razie opory i wsparcia należy podnieść o 0.65 USD (patrz szary prostokąt).
Opór w okolicy 71.10 USD (po przeskalowaniu o 0.65 USD) został nieznacznie przekroczony. Można rozwa-żać 2 scenariusze. Pierwszy wzrostowy (niebieska linia) będzie realizowany po trwałym przełamaniu przeskalowanego oporu (71.10+0.65 USD). Drugi spadkowy (czerwona linia) gdy próba przełamania tej bariery nie uda się. Wtedy możliwy byłby nawet powrót do wsparcia w okolicy 67.00+0.65 USD. Po obronie tego wsparcia będzie można liczyć na kolejną falę wzrostów, jej celem będzie lipcowy szczyt.

Slawomir_Debowski

Z piątkowego szczytu na poziomie 2946 pkt. doszło do realizacji zysków. Cofnięcie jest w mojej ocenie korekcyjne. Powinno się ono zakończyć z dużym zapasem powyżej krytycznego poziomu 2915 pkt. W dalszej perspektywie można spodziewać się kolejnego ruchu w górę. Celem obecnej fali wzrostowej może być psychologiczny opór na poziomie 3000 pkt. Czynnikiem ryzyka jest środowa decyzja FED.

Slawomir_Debowski

Wczorajsze przekroczenie szczytu z piątku jest w mojej ocenie elementem bardziej złożonej korekty typu (a-b-c) w obrębie fali 4-tej. W krótkim terminie możliwy jest jeszcze powrót do wsparcia w okolicy 1.1718 USD. W dalszej perspektywie (środa, decyzja FED) oczekuję na kolejną falę wzrostów (fala 5-ta). Bardzo silna bariera jest w rejonie 1.1825 USD. W dalszej perspektywie po nieudanej próbie przełamania tego oporu może dojść do poważnego przesilenia.
Sygnał sprzedaży pojawi się przełamaniu od góry wsparcia w rejonie 1.1718 USD. Celem może być wsparcie w rejonie 1.1530 USD. Po przebiciu tego poziomu otworzy się droga do przeceny na sierpniowe dno na poziomie 1.13 USD.

Slawomir_Debowski

Z dna sprzed kilku dni (patrz szara elipsa) widoczna jest na razie 3-falowa struktura, która powinna prze-kształcić się do środy (decyzja FED) w 5-falowy układ. Dzisiejsze przekroczenie szczytu z piątku jest w mojej ocenie elementem bardziej złożonej korekty obrębie fali 4-tej. W krótkim terminie możliwy jest powrót do wsparcia w okolicy 1.1718 USD. W dalszej perspektywie oczekuje na kolejną fale wzrostów. Bardzo silna bariera jest w rejonie 1.1825 USD. W dalszej perspektywie po nieudanej próbie przełamania tego oporu może dojść do poważnego przesilenia.
Sygnał sprzedaży pojawi się przełamaniu od góry wsparcia w rejonie 1.1718 USD. Celem może być wsparcie w rejonie 1.1530 USD. Po przebiciu tego poziomu otworzy się droga do przeceny na sierpniowe dno na poziomie 1.13 USD.

Slawomir_Debowski

Z piątkowego szczytu trwają niewielkie spadki. W mojej ocenie może to być lokalna korekta (fala 4-ta). W dalszej perspektywie możemy zobaczyć przekroczenie piątkowego szczytu (12443 pkt.). Silna bariera znajduje się w rejonie 12415-12500 pkt. Nieudana próba przebicia tej bariery może doprowadzić do dłuższej realizacji zysków. Po jej zakończeniu oczekuje na kolejny ruch na północ.

Slawomir_Debowski

Niewielkie umocnienie dolara przełożyło się na duże spadki na złocie, które cofnęło się aż do wsparcia w rejonie 1191 USD. W krótkim terminie możliwy jest powrót do oporu w rejonie 1206 USD. Przebicie tej bariery mogłoby otworzyć drogę na bardzo silną barierę w okolicy 1215 USD. Podobnie jak na eurodolarze możliwe jest potem przesilenie i w dłuższej kilkutygodniowej perspektywie złoto może wrócić w rejon sierpniowego dna.

Slawomir_Debowski

Na sesji w dniu 24 września kontrakty CFD zostały „zrolowane” do kolejnej serii kontraktów giełdowych. Różnica w wycenie z poprzednią serią kontraktów wyniosła 0.65 USD. W takim razie opory i wsparcia należy podnieść o 0.7 USD (patrz zielony prostokąt).
Opór w okolicy 71.10 USD (po przeskalowaniu) nie został przebity. Można rozważać 2 scenariusze. Pierwszy wzrostowy (niebieska linia) będzie realizowany po przełamaniu przeskalowanego oporu w rejonie 71.10 USD. Drugi spadkowy (czerwona linia) gdy dojdzie do przełamania przeskalowanego wsparcia w okolicy 69.85 USD oraz 68.30 USD. Wtedy możliwy jest jeszcze powrót do wsparcia w okolicy 67.00 USD. Po obronie tego wsparcia będzie można liczyć na kolejną falę wzrostów, jej celem będzie lipcowy szczyt.

Slawomir_Debowski

W czwartek doszło do przebicia silnego oporu w okolicy 2915 pkt. Nowe maksimum wypadło w piątek na poziomie 2946 pkt. Obecne cofnięcie jest w mojej ocenie korekcyjne. Powinno się ono zakończyć z zapasem powyżej poziomu 2915 pkt. Potem można spodziewać się kolejnego ruchu w górę. Celem obecnej fali wzrostowej może być psychologiczny opór na poziomie 3000 pkt. Czynnikiem ryzyka jest środowa decyzja FED.

Slawomir_Debowski

Z dna sprzed kilku dni (patrz szara elipsa) widoczna jest na razie 3-falowa struktura, która powinna prze-kształcić się do środy (decyzja FED) w 5-falowy układ. Obecne cofnięcie powinno być lokalną korektą (podfala 4-ta). Po zakończeniu korekty możliwe jest niewielkie przekroczenie poziomu 1.18 USD. Bardzo silna bariera jest w rejonie 1.1825 USD. W dalszej perspektywie po nieudanej próbie przełamania tego oporu może dojść do poważnego przesilenia.
Sygnał sprzedaży pojawi się przełamaniu od góry wsparcia w rejonie 1.1718 USD. Celem może być wsparcie w rejonie 1.1530 USD. Po przebiciu tego poziomu otworzy się droga do przeceny na sierpniowe dno na poziomie 1.13 USD.

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live