32
Długi termin:
Z poziomu 2603 pkt. doszło do silnego odbicia. Przebity został opór w rejonie 2710 pkt. W krótkim terminie możliwe jest dojście do silnego oporu w postaci średniej 200-sesyjnej. Potem oczekuję na realizację zysków. Jeśli kontrakty utrzymają się powyżej poziomu 2710 pkt., to możliwy jest kolejny ruch w górę (w przeciwnym wypadku możliwe są spadki). Wtedy z dna na poziomie 2603 pkt. może się pojawić 3-falowa struktura tworząca falę B. Po jej zakończeniu w dłuższym terminie możliwy jest powrót na dołek z lutego (2530 pkt.). Po nieudanej próbie trwałego przełamania tego wsparcia możliwa jest kilkumiesięczna fala wzrostów do nowego długoterminowego szczytu.
Krótki termin:
W krótkim terminie możliwe są niewielkie wzrosty. Opór jest w rejonie 2770-2780 pkt. Potem możliwa jest realizacja zysków. Jeśli kontrakty utrzymają się powyżej poziomu 2710 pkt., to możliwy jest kolejny ruch w górę (w przeciwnym wypadku możliwe są spadki, czerwona linia). Wtedy z dna na poziomie 2603 pkt. może się pojawić 3-falowa struktura tworząca falę B. Próba trwałego przełamania oporu w rejonie 2795 pkt. może się nie udać, potem możliwe są spadki.


Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live