32
Odbicie z październikowego dna przyjęło postać małej 5-falowej struktury. Tworzy ona falę A. Po porannym spadku eurodolar wrócił na poranny szczyt. Próba jego przełamania może się nie udać. W efekcie możliwy powrót na poranny dołek. Jego przebicie wygeneruje formację podwójnego szczytu. Mielibyśmy falę B. znoszącą 50-62% fali A. Potem oczekuję na kolejny ruch w górę (fala C). Może ona dotrzeć w rejon 1.1600-1.1620 USD. W dalszej perspektywie (przyszły tydzień) oczekuję na przesilenie (w przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty, niebieska linia, może się pojawić większa 5-falowa struktura). Po trwałym przebiciu szczytu fali A możliwy jest powrót na dno sprzed kilku dni.
Scenariusz alternatywny będzie realizowany gdy dojdzie do przekroczenia porannego szczytu wtedy nadal będziemy we wzrostowej fali A.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live