aleksandrakopec
4

aleksandrakopec

Prawo kryptowalut
Autorka strony poświęconej prawnym aspektom walut kryptograficznych: https://www.facebook.com/prawokryptowalut www.prawokryptowalut.com
Doświadczenie: 1 rok
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
Kryptowaluty na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Sejm przyjął 5 marca 2018 r. rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”). Celem wspomnianego aktu prawnego jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie...

Czytaj więcej...
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
Kryptowaluty a wahania kursowe. Waloryzacja i klauzula rebus sic stantibus z punktu widzenia walut cyfrowych.

Jedną z głównych cech, jaka odróżnia kryptowaluty od walut tradycyjnych jest wysoka niestabilność ich kursu. Dla przykładu, kilka dni temu cena Bitcoina wzrosła o 4 tysiące dolarów w zaledwie 24 godziny!

Rzecz jasna, waluty tradycyjne również narażone są na wahania kursowe, jednak zmiana ich siły...

Czytaj więcej...
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
Kryptowaluty a zasada walutowości

Problemy związane z kwalifikacją kryptowalut na gruncie prawa polskiego (o czym pisałam >tutaj<) nie zniechęcają wielu ludzi do korzystania nich. Brak wyraźnego unormowania w przepisach nie oznacza bynajmniej, że do zobowiązań, których przedmiotem są waluty cyfrowe nie mają zastosowania reguły prawa...

Czytaj więcej...
Krzysiek Daytrader walutowy
Czy są jakieś propozycje co do uśrednienia kursu BTC i innych kryptowalut i publikowania tego kursu jako "oficjalnego" w danym dniu? Różnice tak jak Pani wspomniała są niekiedy bardzo duże pomiędzy giełdami... Z drugiej jednak strony wahania są tak duże, że przyjęcie jednego kursu nie było by do końca rzetelne
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
Nie słyszałam o takich propozycjach. Myślę, że mogłoby to być zaprzeczeniem całej idei kryptowalut, jako środka całkowicie zdecentralizowanego. Arbitraż jest dla wielu osób sposobem na zysk. Z drugiej strony nie można tego definitywnie wykluczyć, jeśli państwo na poważnie zainteresuje się walutami cyfrowymi.
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
Kwalifikacja prawna Bitcoina

Cześć! Niedawno utworzyłam stronę, która ma na celu objaśnienie podstawowych aspektów prawnych związanych z...

Czytaj więcej...
Ewelina Gram na daxie
Już zalajkowany! Ciekawy wpis... Czy w Polsce szykuje się jakaś ustawa, która będzie regulowałą waluty cyfrowe?
Marcin Drobny inwestor indywidualny
@Ewelina waluty jak waluty ale bardziej tutaj chyba chodzi o technologię blockchain prawda Pani @aleksandrakopec ?
aleksandrakopec Prawo kryptowalut
@Ewelina @Marcin_Fx w zasadzie i jedno i drugie. W Ministerstwie Cyfryzacji powstał Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe. Jako cel tego przedsięwzięcia wymienia się "zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain i stworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z kryptowalutami". Co to będzie oznaczać w praktyce trudno przewidzieć, biorąc pod uwagę sceptyczne nastawienie państwa do tego tematu. Jedno jest pewne, spółki państwowe już pracują nad tym, aby blockchain wykorzystać w swojej działalności (np. PGiNG) a do tego bez wątpienia potrzebne są regulacje prawne. Póki co żadnego oficjalnego projektu ustawy nie ma.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live