ATAFIN
Fx IG Tw
7

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DJ UTILITY – Bull Wave in Shadow of Bear Reversal Pattern Risk…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/21/dj-utility-bull-wave-in-shadow-of-bear-reversal-pattern-risk/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DJTA – Vamos DJIA but still with Bear Reversal Risk from 2018…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/21/djta-vamos-djia-but-still-with-bear-reversal-risk-from-2018/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

Goldman Sachs – New Bull Run to Extreme Levels Zone…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/20/goldman-sachs-new-bull-run-to-extreme-levels-zone/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DJIA – Barron’s Cover Warning with Bear Ending Diagonal Risk…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/20/djia-barrons-cover-warning-with-bear-ending-diagonal-risk/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF – New Super Cycle Visions vs Major Fibonacci Extensions …

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/19/vaneck-vectors-video-gaming-and-esports-etf-new-super-cycle-visions-vs-major-fibonacci-extensions/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

CD PROJEKT – from WITCHER & CYBERPUNK 2077 Mainstream Ecstasy to Last Cooling vs LONG TERM HORIZON Major Fibonacci Extensions …

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/19/cd-projekt-from-witcher-cyberpunk-2077-mainstream-ecstasy-to-last-cooling-vs-long-term-horizon-major-fibonacci-extensions/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

Electronic Arts – 2020 New Games Fireworks vs SECULAR HORIZON Major Fibonacci Extensions…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/19/electronic-arts-2020-new-games-fireworks-vs-secular-horizon-major-fibonacci-extensions/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DAX BANKS – Bull Contraction following German Bond Yield Rising…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/18/dax-banks-bull-contraction-following-german-bond-yield-rising/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DAX Automobile – German Car Production Crashes…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/18/dax-automobile-german-car-production-crashes/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DAX – Final Fight in Master 2017-2018 Top Zone…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2020/01/18/dax-final-fight-in-master-2017-2018-top-zone/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live