ATAFIN
Fx IG Tw
7

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

NASDAQ after FED CUT Verbal Spark…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/20/nasdaq-after-fed-cut-verbal-spark/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

PHLX Gold/Silver Sector Index Bets on Global Central Easing…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/20/phlx-gold-silver-sector-index-bets-on-global-central-easing/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

EUR/USD – F/X FALSE START – after Draghi before FED…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/18/eur-usd-f-x-false-start-after-draghi-before-fed/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

UK POUND – after MAY Gone HARD BREXIT FEAR Strikes Back…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/18/uk-pound-after-may-gone-hard-brexit-fear-strikes-back/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

PHLX Gold/Silver Sector Index – Showing Bullion North…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/17/phlx-gold-silver-sector-index-showing-bullion-north/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

TESLA – after Last Critical Battle…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/17/tesla-after-last-critical-battle/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DB – New Hope Spark…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/17/db-new-hope-spark/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

HONG KONG ASSETS under POLITICAL RISK…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/16/hong-kong-assets-under-political-risk/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

EUROZONE DEBT CRACK – SOUTH RUSH vs ITALIAN ESCAPE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/16/eurozone-debt-crack-south-rush-vs-italian-escape/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

GLOBAL DEBT – YIELD RUSH…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/06/15/global-debt-yield-rush/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live