ATAFIN
Fx IG Tw
7

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

KOSPI – ASIAN TIGER WARNING …

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/21/kospi-asian-tiger-warning/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

HANG SENG – STATUS QUO…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/21/hang-seng-status-quo/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

SHANGHAI INDEX on TRADE WAR CHESSBOARD…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/21/shanghai-index-on-trade-war-chessboard/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

SOUTH KOREAN WON – EM CURRENCIES WARNING…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/20/south-korean-won-em-currencies-warning/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

ARGENTINA PESO – No Strike after Finance Minister Resigned…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/20/argentina-peso-no-strike-after-finance-minister-resigned/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

NASDAQ – MEGA DOVISH CENTRAL EXPECTATIONS…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/19/nasdaq-mega-dovish-central-expectations/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

YUAN – CURRENCY WAR PING PONG…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/18/yuan-currency-war-ping-pong/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

KBW Bank Index – American Banks Relative Strength but with RISK OFF Signs …

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/18/kbw-bank-index-american-banks-relative-strength-but-with-risk-off-signs/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

STOXX Banks – Secular View after Fall from the Edge…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/18/stoxx-banks-secular-view-after-fall-from-the-edge/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

FTSE Italia All Share Banks – Italian RISK OFF Job…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/08/17/ftse-italia-all-share-banks-italian-risk-off-job/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live