ATAFIN
Fx IG Tw
7

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DXY – NO F/X CAPITULATION…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/20/dxy-no-f-x-capitulation/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DXY – NO F/X CAPITULATION…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/20/dxy-no-f-x-capitulation/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

EUR/USD – F/X VERDUN…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/19/eur-usd-f-x-verdun/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

UK POUND – BREXIT SAGA with BRITISH STATUS QUO…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/19/uk-pound-brexit-saga-with-british-status-quo/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

RUSSIAN RUBLE – Relative Strength Rising…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/19/russian-ruble-relative-strength-rising/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

MEXICAN PESO on RISK ON WAVE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/18/mexican-peso-on-risk-on-wave/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

YUAN – TRADE HOPES…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/18/yuan-trade-hopes/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

SWISS FRANC – NO RISK OFF REVENGE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/17/swiss-franc-no-risk-off-revenge/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

YEN – RISK OFF REVENGE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/17/yen-risk-off-revenge/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

US 10Y BOND YIELD – Back to Neutral Zone…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2019/01/16/us-10y-bond-yield-back-to-neutral-zone/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live