ATAFIN
Fx IG Tw
7

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

SWISS FRANC – NO NEW RISK OFF SIGNS…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/15/swiss-franc-no-new-risk-off-signs/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

UK POUND vs BREXIT TURMOIL…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/15/uk-pound-vs-brexit-turmoil/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

OIL – BLACK GOLD PANIC…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/14/oil-black-gold-panic/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

MSCI WORLD ex USA Index – Dynamic Shot Down…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/13/msci-world-ex-usa-index-dynamic-shot-down/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

GLOBAL DOW INDEX – RISK OFF Wave…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/13/global-dow-index-risk-off-wave/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

NASDAQ – TECH PRESSURE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/13/nasdaq-tech-pressure/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

IBEX – Spanish Powerlessness…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/12/ibex-spanish-powerlessness/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

FTSE MIB – from Italian Omerta to Italian Flash…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/12/ftse-mib-from-italian-omerta-to-italian-flash/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

FTSE – FIGHTING with BEAR…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/12/ftse-fighting-with-bear/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DAX – GERMAN EQUITY under the EDGE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/11/12/dax-german-equity-under-the-edge/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live