ATAFIN
Fx IG Tw
6

ATAFIN

ATA FINANCIAL RESEARCH
Investment Architect
Doświadczenie: 5 lat i więcej
ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DXY after G20 Argentina Meeting…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/23/dxy-after-g20-argentina-meeting/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

RUBLE – RUSSIAN OIL & GEOPOLITICAL ROULETTE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/23/ruble-russian-oil-geopolitical-roulette/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

REAL – BRAZIL SAMBA…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/23/real-brazil-samba/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DXY – TRUMP SHOT DOWN…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/22/dxy/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

YEN surfing DXY WAVE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/22/yen-surfing-dxy-wave/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

AUSTRALIAN DOLLAR is waking up from TRADE WAR NIGHTMARE…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/21/australian-dollar-is-waking-up-from-trade-war-nightmare/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

NEW ZELAND DOLLAR F/X Barometer signalizes RISK ON Wave…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/21/new-zeland-dollar-f-x-barometer-signalizes-risk-on-wave/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

UK POUND BRAVE FIGHTING with SPECTRE of BREXIT …

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/21/uk-pound-brave-fighting-with-spectre-of-brexit/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

YUAN in CURRENCY WAR…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/20/yuan-in-currency-war/

ATAFIN ATA FINANCIAL RESEARCH

DXY – NO F/X AIR FLOW…

https://atafinresearchblog.wordpress.com/2018/07/19/dxy-no-f-x-air-flow/

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live