49
RobertCyrzan
Fibonacci Team School
Fx Tw
Zapraszam do lektury antykułu oraz analizy krótko terminowej pary AUDUSD: Możemy zanotować wiele sygnałów które wskazują na możliwą nadchodzą recesję.http://www.fiboteamschool.pl/blog/niepokojace-sygnaly-z-australii-pretekstem-do-oslabienia-sie-dolara-austalijskiego/

Ewelina Gram na daxie
Ale recesję w ujęciu globalnym?
RobertCyrzan Fibonacci Team School
Takie ryzyko istnieje w przypadku wojny gospodarczej z USA-Chinami polityka protekcjonizmu może doprowadzić prędzej czy póżniej do wielkich transferów z Chin w kierunku Australii. Generalnie problem australijskiej gospodarki leży w spowolnieniu bo teraz tak to jest odnotowywane 3 miesiące spowolnienia gospodarczego oznacza umownie w ekonomii wejście w stan recesji. Obecnie jesteśmy w drugim miesiącu spowolnienia gospodarczego, czyli wskaźniki się cofają. Rynek nieruchomości jest przegrzany, sprzedaż spada maleje też liczba miejsc pracy oraz zarobki nie widać wzrostu zarobków a to oznacza że jest mała szansa na wzrost konsumpcji.
RobertCyrzan Fibonacci Team School
Jeżeli chodzi o ostrzeżenie wyprzedaży co za tym idzie recesji w ujęciu globalnym Jedna z ,,najcięższych" branż notowanych w USA jest branża samochodowa. Na wykresie widzimy drastyczne już drugie ostatnie miało miejsce pod koniec 2015 załamanie się sprzedaży samochodów. Jest to niepokojący sygnał dla całej giełdy która porusza się ,,podobnie" do branży samochodowej.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)