11
AdrianBialkowski
FX Newsman (www.fxnewsman.com)
Fx IG Tw
przegląd makro tygodnia, zapraszam! http://www.fxnewsman.com/co-sie-wydarzy-0303-0903/

Krzysiek Daytrader walutowy
@AdrianBialkowski gdzieś mi mignęło, że live będziesz prowadził? Masz namiary? Trzeba się zapisywać?
AdrianBialkowski FX Newsman (www.fxnewsman.com)
nie, wydarzenie będzie na otwartym youtubie. Startujemy o 14:00 w piątek
Rafał Tereszkiewicz Take Profit 24
Gdzie z znajdę nagranie z poprzedniego NFP? Tyle mówiliście, a nie widać nic ;(
AdrianBialkowski FX Newsman (www.fxnewsman.com)
już Ci raz wysyłałem przecież
Krzysiek Daytrader walutowy
jutro też o 14:00 zaczynacie tak?
AdrianBialkowski FX Newsman (www.fxnewsman.com)
jutro nie ma nic. W piątek ;)
Krzysiek Daytrader walutowy
Dokładnie! :)
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live