166
Fibonacci Team
www.fiboteamschool.pl
Fx

Jak mogą się zachować rynki przed wyborami w USA?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory na urząd prezydenta w USA. To niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku. Sytuacja jest jeszcze bardziej napięta ze względu na wyrównane szanse kandydatów. Rozpoczynamy obserwację rynków pod kątem wyborów i ich wpływu na rynki finansowe. Dziś przyjrzymy się indeksowi dolara oraz najpopularniejszej parze walutowej EURUSD.

Dolar w ostatnim czasie systematycznie umacniał się po serii dobrych danych. Na ten moment rynek forsuje techniczną strefę oporu, która wynika z clustra 127.2% + 78.6%. Jeżeli w dalszym ciągu dolar będzie rósł w siłę, to może dotrzeć w okolice psychologicznego poziomu 100, gdzie znajduje się bardzo ciekawe zgrupowanie technicznych poziomów. Jest tam współczynnik 88.6% (potencjalna formacja FT Pattern), geometria (korekta prosta 1:1) oraz zniesienie 161.8%. Cały ten obszar może stanowić silną barierę podażową, która pokona popyt i nastąpi osłabienie dolara (z technicznego punktu widzenia). Powszechnie uważa się, że wygrana Trumpa może przynajmniej w krótkim oraz średnim terminie osłabić dolara. Czy ten techniczny scenariusz zakłada taki wynik wyborów?

USD Index, interwał D1

Po zaksięgowaniu clustra 78.6% + 127.2% nastąpiła reakcja podażowa, która wyhamowała na zakończeniu szaroniebieskiej struktury geometrycznej. Istnieje szansa na retest tego lokalnego układu. Jeśli spadki okażą się większe to rynek może dotrzeć w okolice zielonej strefy ZZB (zasady zmiany biegunów). Ma miejsce tam zgrupowanie zniesienia 23.6% (wynikającego z mierzeniu impulsu wzrostowego, który rozpoczął się 18.08.16 r.), z końcem potencjalnej geometrycznej korekty pędzącej (zielone prostokąty). Z technicznego punktu widzenia, dolar może napotkać w tym obszarze silne wsparcie. W środowisku traderskim uważa się, że w krótkim oraz średnim terminie wygrana Clinton może wzmocnić dolara. Czy taki scenariusz zakłada wygraną pierwszej kobiety na fotel prezydenta USA?

USD Index, interwał H4

Jak przełożyć to na najpopularniejszą parę walutową EURUSD? Jeżeli dolar będzie się umacniał to na edku widoczne będą spadki. Jeśli na indeksie USD będą widoczne spadki, to eurodolar może piąć się do góry.

Na interwale H4 pary walutowej EURUSD nastąpił test technicznego obszaru w okolicach psychologicznego poziomu 1.10000. Znajduje się tam dodatkowo zakończenie potencjalnej geometrycznej korekty pędzącej (niebieskie prostokąty) oraz zniesienie 23.6%. Ma miejsce już pierwsza reakcja podażowa w tym obszarze, dlatego to informacja dla nas, że rynek „widzi” tę barierę podażową. Przetestowanie geometrii oraz psychologicznego 1.1000 może wywołać spadki na edku. Taki scenariusz może być zgodny z wariantem zakładającym dalsze umocnienie dolara amerykańskiego.

EURUSD, interwał H4

Jeżeli obecna reakcja podażowa okaże się silniejsza to na interwale H1 można określić potencjalne wsparcie, które może wywołać wzrosty na eurodolarze (z technicznego punktu widzenia). W okolicach poziomu cenowego 1.09200 znajduje się zielona strefa ZZB (zasady zmiany biegunów), w której jest dodatkowo zniesienie 50% oraz zakończenie potencjalnej (zielonej) geometrycznej korekty pędzącej. Po zaksięgowaniu tego obszaru może nastąpić powrót do wzrostów na EURUSD. Taka opcja zakładałaby spadki na indeksie USD.

EURUSD, interwał H1

Zapamiętaj!

Dane makroekonomiczne bardzo często wypełniają analizę techniczną.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)