86
Michał Król
FiboTeamSchool
Fx IG Tw

Silny tydzień na rynku europejskiej waluty - Kluczowy poziom do obserwacji

Spadek zmienności

Pod koniec ubiegłego tygodnia kurs EURUSD znajdował się na poziomach 1,0770 - 1,0800. Notowania były dość blisko pogłębienia majowych minimów i kontynuowania lokalnych spadków. Odnosząc się do szerokiej perspektywy na interwale 4-godzinowym można zauważyć, że ta zmienność na głównej parze walutowej jest coraz słabsza. Za taką charakterystykę odpowiada w dużej mierze panika z początków epidemii w Europie i widoczne wtedy spadki na EURUSD. Standardowo sesje na Edku nie przekraczają dość często 100 pipsów zakresu dziennego.

Możliwy retest na EURUSD


EURUSD H1

źródło: xStation

Silna zapora

Dzisiejszy schemat na interwale godzinowym obejmuje już wypełniony układ harmoniczny. Zdecydowałem się jednak go przedstawić jako okazja na retest strefy podażowej. Mamy tutaj punkt D na wysokości mierzenia Fibonacciego 78,6% co składa się na formację Leonarda. Podczas wczorajszej sesji rynek dynamicznie zareagował na wspomniany opór co przerwało silne wzrosty. Przy tak rozpędzonym rynku warto wziąć pod uwagę retest i fakt, że kupujący nie będą chcieli odpuścić lokalnego trendu po jednej tylko kapitulacji.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live