36
Miłosz Fryckowski
MentorFinansowy.pl-Doradztwo Szkolenia Inwest
Fx IG Tw
Kontrakty terminowe na WIG20 na środę-piątek, 12-14.02.2020

Kontrakty terminowe na WIG20 w pierwszej części bieżącego tygodnia konsolidowały stosunkowo wąsko między wsparciem nad poziomem 2080 a oporem w okolicy poziomu 2120. Główny dylemat dotyczy obecnie tego, czy kurs wybije w górę i ponownie zaatakuje zaporę 2140-50+ - złożoną m.in. z luki powstałej w związku z pierwotną, mocno negatywną reakcją rynków finansowych na epidemię koronawirusa - czy też w dół, w stronę bariery popytowej nad poziomem 2000.

Wspomniana na wstępie konsolidacja jest budowana w formie flagi pro wzrostowej, przy innej interpretacji: jako formacja spodko-podobna na M15/ M30. Realizacja zasięgów wybicia z tych układów mogłaby doprowadzić do ponownego ataku na kluczową w tym momencie strefę oporu 2140-50+.

Przypominam, że ta wieloelementowa strefa złożona jest - oprócz luki z 27. stycznia - ze zniesienia 50% (nieco poniżej, na poziomie 2135), równości korekt intra oraz maksimów dużego czarnego korpusu dziennego z 27. stycznia. Dodam jeszcze, że na poziomie 2154, w obrębie luki, znajduje się zniesienie 61,8%.

Jeśli strefa 2140-50+ zostałaby pokonana przez Byki, mogłoby to w efekcie umożliwić im pójście w stronę 2200+ i wyżej. Jeśli zaś kurs - pozostający obecnie w strefie między 2080 + a 2140-50+ - udałby się na południe, poniżej poziomu 2080, to mogłoby oznaczać z kolei atak na dołki w rejonie 2037- 41. O ile formacja pro wzrostowa XABCD ponownie nie zadziała i nie sprawi, że odbicie nastąpi znów z rejonu 2055-57 (tzw. podwójny test punktu zwrotnego D formacji).

Przypomnę, że na wykresie H4 i dziennym można mówić o formacji pro wzrostowej XABCD typu Bat pattern o zasięgu maksymalnym w rejonie 2200+. Inwestuj codziennie na FW20 razem z autorem artykułu!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)