15
Bithub
Bithub.pl

Value Security Token – opis STO

NAZWA I LOGO

OPIS SPÓŁKI

Value to innowacyjna forma organizacji, rozwiązująca kluczowe problemy obecnych spółek kapitałowych dzięki użyciu technologii blockchain, związanych z nią security tokens oraz inteligentnych kontraktów (ang. smart contracts). Jest to nowoczesna firma prowadząca działalność w wielu sektorach gospodarki głównie w obszarach Tech i Equity.

Value przeprowadziło trzecie STO z prospektem emisyjnym na terenie UE i pierwsze w regionie CEE. Token Value (VCO) jest pełnoprawnym, regulowanym papierem wartościowym (security tokens), dającym prawa Udziałowcom do:

  • głosowania dot. dystrybucji zysków spółki,
  • głosowania w kwestiach podniesionych na Walnym Zgromadzeniu Tokenariuszy,
  • informacji dot. kondycji finansowej spółki (raporty kwartalne),
  • zysku spółki po spełnieniu określonych wymagań.

Spółka posiada licencję na usługi finansowe w zakresie wymiany Crypto/Fiat.

W ramach Value funkcjonuje kilka projektów budujących kompletny ekosystem:

Value Tech obsługuje wymianę Cyrpto/Fiat oraz oferuje kompleksową obsługę procesu pozyskiwania kapitału w ramach STO (pod kątem prawnym, jak również technologicznym). Dla każdego podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem STO, usługa jest zindywidualizowana dzięki sieci ponad 100 własnych oraz współpracujących ekspertów. Value Tech pracuje również nad standardem dla tokenów security, finalnym efektem tych prac ma być własny blockchain dedykowany spółkom kapitałowym chcącym stokenizować swoje aktywa i pozyskać kapitał w formie STO.

Value Equity to zależna kapitałowo, prywatna spółka inwestycyjna skupiająca się na inwestycjach w dojrzałe spółki – posiadające skalowalny model biznesowy, potencjał eksportowy i konsolidacyjny, mające własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną. Centrum Kompetencji Value Equity, oparte jest na najwyższej klasie ekspertów, którzy są kluczową przewagą konkurencyjną spółki, umożliwiającą dynamiczny rozwój możliwości kapitałowych całej grupy.

SPECYFIKACJA

Liczba udziałów ulegnie zwiększeniu, gdy zostanie przeprowadzona kolejna emisja udziałów na podstawie prospektu emisyjnego. Wobec tego każdy kolejny token Value (VCO) w obiegu zawsze będzie podnosił wartość spółki, ponieważ firma nie ma możliwości wyemitowania udziału nie pokrytego kapitałem bądź pracą bez przeprowadzenia oficjalnej emisji udziałów.

Maksymalna ilość udziałów: 1,650,000 VCO

Obecna ilość udziałów w obrocie: 222,500 VCO

DYSTRYBUCJA

Dystrybucja tokenów Value (VCO) odbywała się poprzez Security Token Offering (STO). Value przeprowadziło prywatną emisję na podstawie prospektu emisyjnego w ramach wytycznych oferowania papierów wartościowych wydanych przez Regulatora Estońskiego (EFSA). Zgodnie z powyższym token Value (VCO) jest papierem wartościowym podlegającym regulacjom, co znacząco chroni interes inwestorów i legitymizuje cały proces. STO odbyło się pod opieką renomowanej kancelarii, specjalizującej się w prawie nowych technologii.

STO Value rozpoczęło się zgodnie z informacją w prospekcie 22 marca 2019, a proces emisyjny trwał 101 dni (do 30 czerwca 2019). Podczas STO zostało wyemitowane 222 500 tokenów według poniższego planu:

  • 158 609 tokenów pomiędzy 22 marca a 2 kwietnia 2019;
  • 57 391 tokenów pomiędzy 3 kwietnia a 2 czerwca 2019;
  • 6 500 tokenów pomiędzy 3 czerwca a 30 czerwca 2019.

ROADMAP

Celem Value jest zmiana funkcjonowania obecnych spółek kapitałowych, w której faktyczną kontrolę nad dystrybucją zysków sprawują większościowi udziałowcy. Według Value akcjonariusze mniejszościowi nie mają żadnego wypływu na spółkę i są traktowani jako źródło kapitału. W Value wprowadzono zasadę – jeden token jeden głos – dlatego, każdy w takim samym stopniu ma wpływ na dystrybucję zysków i przede wszystkim to Tokenariusze (osoba posiadająca minimum 1 VCO) decydują podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Tokenariuszy o tym, ile zysku ma wypłacić firma (max. mogą zagłosować nad wypłatą 65% zysków spółki).

Value uzależnia wysokość % wypłaty zysku od ilości czasu przez jaki Tokenariusz przetrzymuje swój token. Im dłużej Tokenariusz posiada Token VCO na swoim prywatnym portfelu, tym większy procent zysków może otrzymać.

Mechanizmy wprowadzone w Value, mają przywrócić pierwotny cel powstawania spółek, w której to firma jest dla udziałowców, nie udziałowcy dla firmy. Value jest pierwszą spółką kapitałową, gdzie dystrybucja zysków została oparta w całości o technologię blockchain.

W III kwartale 2019 firma planuje uruchomić Value DEX – w pełni autonomiczną, zdecentralizowaną giełdę dedykowaną digital asset (w tym główne security tokens). Start platformy ma zakończyć proces tworzenia ekosystemu pozwalającego na tokenizowanie spółek kapitałowych i przeprowadzenie pierwszego ESTO, czyli pozyskania środków dla spółki przy udziale giełdy. Pierwszym ESTO będzie token Value (VCO), który będzie listowany wraz ze startem giełdy.

Ostatnim krokiem, jeśli chodzi o obszar technologiczny, będzie opracowanie własnego standardu dla tokenów secuirty oraz systemu Blockchain, będącego infrastrukturą dla całego systemu. Na chwilę obecną nie podano konkretnych dat realizacji.

W planach długoterminowych firmy, znajduje się branża Estate jako kolejny obszar działalności.

PORTFELE

Trezor

Ledger

MyEtherWallet

https://www.myetherwallet.com/

TWÓRCY ORAZ DEWELOPERZY

Co-Founder Łukasz Miklis

Co-Founder Sławomir Żarczyński

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

Nextrope, ETHworks

MEDIA

Oficjalna strona

https://value.one/

Twitter

Facebook

https://www.facebook.com/Value-558524938008984

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/valuecompany/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCKHHi4WiL-7OgVX-K_fOjdA/

Materiał wprowadzający do projektu:

https://youtu.be/Dh8Sc7idnRo

BLOCKCHAIN EXPLORER

https://etherscan.io/token/0x589ad398c88ede735dd429f7792805e25fb69c2fSerwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live