48
Marek Rogalski
Dom Maklerski BOŚ
Fx IG Tw

Dolar pozostaje słaby przed FED, ale nie wobec funta

Kluczowe informacje z rynków:

  • BREXIT: Spekuluje się, że premier May zdecyduje się na poddanie po raz trzeci pod głosowanie porozumienia ws. Brexitu, jeżeli będzie bardziej pewna wygranej (Izba Gmin mogłaby się tym zająć jutro, lub najpóźniej w środę – na razie data nie została ogłoszona). Tymczasem podobno około 30 eurosceptyków z ERG (frakcji torysów) nadal pozostaje przeciwnych porozumieniu premier May, a unioniści z DUP nadal się zastanawiają… Z kolei opozycyjna Partia Pracy miała podobno zaproponować poparcie dla porozumienia May pod warunkiem, że rząd zobowiąże się do przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu. Lider laburzystów Jeremy Corbyn zagroził też złożeniem wniosku o wotum zaufania dla rządu May i wezwał do przeprowadzenia przedterminowych wyborów, jeżeli May po raz trzeci przegrałaby głosowanie nad porozumieniem. Pojawiły się też plotki, jakoby Włosi mieli blokować zgodę UE na przesunięcie w czasie Brexitu…

  • USA / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Do spotkania prezydentów Trumpa i XI może dojść dopiero w czerwcu, a nie w kwietniu – tak spekuluje South China Morning Post, powołując się na chińskie źródła. Chińczycy są podobno krytycznie nastawieni do pomysłu Amerykanów, którzy chcą zachowania mechanizmów kontroli nad tym, czy strona chińska wypełnia zobowiązania zawarte w umowie. O tym, że taki „mechanizm egzekwowania” jest niezbędny wspomniał jeden z członków zespołu negocjatorów – Gregg Doud z USTR.

  • JAPONIA / DANE: W nocy opublikowane zostały dane nt. bilansu handlowego, które wskazały w lutym na nadwyżkę rzędu 339 mld JPY (oczekiwano 310 mld JPY), ale struktura bilansu pozostała negatywna (eksport spadł o 1,2 proc. r/r, a import o 6,7proc. r/r).

  • USA/ DANE (PIĄTEK): Indeks NY FED Mfg. spadł w marcu do 3,7 pkt. z 8,8 pkt. (szacowano 10,0 pkt.), a produkcja przemysłowa wzrosła w lutym zaledwie o 0,1 proc. m/m (oczekiwano 0,4 proc. m/m). Lepiej od prognoz wypadły jednak szacunki dotyczące nastrojów konsumenckich Uniw. Michigan (wzrost w połowie marca do 97,8 pkt. z 93,8 pkt.), a także dane JOLTS z rynku pracy (7 miesiąc wzrostu z rzędu do 7,58 mln).

Opinia:Poniedziałek przynosi kontynuację obserwowanego w zeszłym tygodniu trendu osłabienia dolara. Słabsze odczyty danych makro z USA sprawiły, że rynek nie chce pozycjonować się na długo przed zbliżającym się posiedzeniem FED – to już w najbliższą środę. Zwłaszcza, że nie ma pewności na ile sygnały z Rezerwy nie wybrzmią bardziej „gołębio”.

Rynek nie przejął się zbytnio spekulacjami jednej z gazet (SCMP), jakoby Chińczycy mieli nie garnąć się zbytnio do spotkania z Trumpem i finalizacji nowego porozumienia handlowego. Wymienione w tekście argumenty nie są jednak niczym nowym – Pekin krytycznie patrzy na forsowaną przez Biały Dom opcję pozwalającą zachować Amerykanom mechanizmy kontroli nad tym, czy Chińczycy wypełniają zapisy umowy. Materiał nie odnosi się do informacji o zmianach w kluczowych dla procesu negocjacji zmianach w prawie od 2020 r., na które zgodziła się Komunistyczna Partia Chin. W efekcie wydaje się, że rynek woli zaczekać na komentarze oficjeli, a rynek może nadal (choć pomału) rozgrywać scenariusz zakładający, że prędzej, czy później porozumienie handlowe zostanie zawarte (na zasadzie kupuj plotki, sprzedaj fakty).


Wykres tygodniowy FUSD

Wykres dzienny USDCNH

W temacie Brexitu mamy wyczekiwanie…co nieznacznie schłodziło dzisiaj nastroje. Niemniej niezależnie od tego, czy premier May zdecyduje się po raz trzeci przedłożyć w parlamencie umowę rozwodową UE, czy też nie, to nie wydaje się, aby unijni dyplomaci mieli blokować wydłużenie Brexitu w czasie (Włosi raczej próbują rozegrać coś dla siebie w ramach relacji w UE). Z kolei mało realny jest też scenariusz przedterminowych wyborów forsowany ponownie przez Partię Pracy. To czego można się teraz spodziewać to presja ze strony UE, aby wydłużyć Brexit do końca 2020 r. i dać Brytyjczykom czas na samodzielne rozwiązanie wewnętrznych problemów, czyli wypracowanie kompromisowego rozwiązania mającego wsparcie większości parlamentarnej (jakkolwiek teraz wydaje się to być bardzo trudne). Scenariusz 2021 w pierwszym momencie może przynieść ulgę (temat Brexitu wypadnie z nagłówków), ale będzie ona chwilowa. Bo Wielka Brytania i politycznie i gospodarczo pozostanie w fazie kompletnego zawieszenia, co nie będzie dla niej korzystne.

Na dziennym wykresie GBPUSD widać, że biorąc pod uwagę wyczekiwanie na to co wydarzy się do 20 marca (będzie głosowanie, czy nie będzie), a także nieudaną próbę powrotu do strefy oporu 1,3300-1,3345, możliwa jest kontynuacja korekty spadkowej w stronę 1,3200-1,3212 (poziomów, które mieliśmy w piątek rano).

Wykres dzienny GBPUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ


Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)