48
Marek Rogalski
Dom Maklerski BOŚ
Fx IG Tw

Dolar wciąż nie ma konkurentów

Kluczowe informacje z rynków:

  • USA / MUR Z MEKSYKIEM / STAN WYJĄTKOWY: Po tym jak w piątek prezydent Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy, aby móc pozyskać dodatkowe środki na budowę muru z Meksykiem, wczoraj koalicja 16 stanów USA pod przewodnictwem Kalifornii, zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, które mogą zablokować działania Białego Domu.

  • AUSTRALIA / RBA: Minutki z ostatniego posiedzenia RBA pokazały, że Bank zauważa „istotną niepewność” w temacie prognoz gospodarczych. Niewiadomą jest dynamika konsumpcji, pośrednio ze względu na rosnące ryzyka na rynku nieruchomości. Decydenci dali do zrozumienia, że szanse na podwyżkę, bądź obniżkę stóp rozkładają się po równo.

  • JAPONIA / BOJ: Szef Banku Japonii dał do zrozumienia, że jest gotów jeszcze bardziej poluzować politykę w sytuacji, kiedy wyraźne umocnienie kursu jena mogłoby zaszkodzić perspektywom gospodarczym, oraz utrudnić scenariusz dotarcia inflacji w stronę celu 2 proc. Dodał jednak, że BOJ ostrożnie waży straty i korzyści, co do takiego działania, uwzględniając też ryzyka dla sektora bankowego.

  • USA / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Dzisiaj startuje w Waszyngtonie kolejna runda rozmów handlowych pomiędzy przedstawicielami USA i Chin. Te na najwyższym szczeblu zaplanowane są na czwartek i piątek.

  • USA / EUROSTREFA / CŁA NA AUTA: Szef Komisji Europejskiej J.C.Juncker przyznał, że Trump „dał mu słowo”, że nie nałoży ceł na import aut z Unii Europejskiej. Temat powrócił po tym, jak w poniedziałek Biały Dom otrzymał poufny raport, będący zamówioną wcześniej analizą na potrzeby „bezpieczeństwa narodowego”, który dopuszcza możliwość nałożenia stawek celnych na import aut (nawet do 25 proc.). Tymczasem niemiecki minister gospodarki (Altmaier) stwierdził wczoraj, że rozmowy handlowe pomiędzy UE, a USA wejdą w najtrudniejszą fazę, ale powinny być skoncentrowane na redukcji stawek celnych na dobra przemysłowe.

  • BREXIT: Siedmiu posłów opozycyjnej Partii Pracy odeszło wczoraj z partii w proteście przeciwko działaniom jej lidera w kwestii Brexitu.

  • WIELKA BRYTANIA / DANE: Opublikowane rano dane z rynku pracy pokazały, że stopa bezrobocia w grudniu pozostała na poziomie 4,0 proc. (jak oczekiwano), a wnioski o zasiłek od bezrobotnych wzrosły w styczniu o 14,2 tys. (mniej niż 20,8 tys. w grudniu, ale nieco więcej od spodziewanych 12,3 tys.) Dynamika wynagrodzeń pozostała w grudniu na poziomie 3,4 proc. r/r (szacowano jej przyspieszenie do 3,5 proc. r/r), ale bez bonusów zwiększyła się do 3,4 proc. r/r (jak oczekiwano).

  • SZWECJA: Inflacja CPI w styczniu nieoczekiwanie spadła o 1,0 proc. m/m, a w ujęciu r/r obniżyła się do 1,9 proc. r/r z 2,0 proc. r/r. Bazowa CPI spadła o 1,0 proc. m/m i wyhamowała do 2,0 proc. r/r z 2,2 proc. r/r przy szacunkach na poziomie 2,4 proc. r/r. To stawia pod znakiem zapytania szanse na podwyżkę stóp w II połowie roku.

  • EUROSTREFA / NIEMCY: Indeks nastrojów analityków ZEW odbił w lutym do -13,4 pkt. z -15 pkt. (szacowano -14 pkt.).

Opinia: Wtorek przynosi nieśmiałą próbę powrotu dolara do wzrostów, co można tłumaczyć po pierwsze brakiem „wytycznych” ze strony USA (wczoraj obchodzony był Dzień Prezydenta), a po drugie nadal utrzymującymi się obawami, co do globalnego wzrostu gospodarczego, a te powodują, że dolarowi wciąż brakuje alternatywy w postaci innych walut. W nocy poznaliśmy zapiski z ostatniego posiedzenia Banku Australii, które pokazały, że decydenci żyją w coraz większej niepewności, co do perspektyw dla gospodarki i na równi oceniają szanse na obniżkę, jak i obniżkę stóp procentowych. Z kolei szef Banku Japonii niejako „przypomniał” rynkom o możliwości dalszego poluzowania polityki (tak, to jeszcze możliwe po kilku latach ultraluźnego podejścia), a ze Szwecji napłynęły rano fatalne dane nt. styczniowej inflacji CPI, które redukują szanse na podwyżkę stóp w II półroczu, o czym jeszcze kilka dni temu wspominał w komunikacie sam Riksbank. Wspólny mianownik dla tych trzech informacji – banki centralne będą coraz częściej uderzać w „gołębie” tony, gdyż sytuacja może tego wymagać (chyba, że najbliższe miesiące przyniosą lepsze dane z gospodarki). Celem takiego przekazu ma być utwierdzenie rynków w tym, że „ktoś kontroluje sytuację”, chociaż ostatecznie takie podejście może okazać się dość ryzykowne i pytanie, czy nie będziemy świadkami bolesnej „erozji zaufania”.

Obecnie nadal rynki próbują budować optymistyczny fundament na możliwym „przełomie” w negocjacjach handlowych USA z Chinami. Nie wiadomo jednak, czy kolejna runda rozmów, która rozpoczyna się dzisiaj w Waszyngtonie zaowocuje jakimś bliższym zarysem porozumienia – po zeszłotygodniowych negocjacjach dostaliśmy jedynie sygnały, że rozmowy poszły dobrze, w kilku aspektach zbliżono się do porozumienia (zdanie strony chińskiej), ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia (zdanie Amerykanów). Tymczasem potencjalne wydłużenie rozejmu poza 1 marca, może być już w pewnym sensie zdyskontowane – rynki chcą konkretów, a nie prolongaty terminów.

Nowy temat, który jawi się na horyzoncie to wątek związany z cłami na import aut do USA. W poniedziałek Trump dostał poufny raport, który teoretycznie usprawiedliwiałby taki ruch, chociaż taktycznie mógłby on zostać wykorzystany tylko jako element nacisku (głównie na UE) dla uzyskania lepszych warunków w renegocjowanej właśnie umowie handlowej z UE. Tylko, czy Trumpowi opłaca się obecnie otwierać nowy front walki, skoro za chwilę może być zaangażowany w mocne starcie w kraju (veto wobec jego działań na rzecz budowy muru z Meksykiem)? Niemniej zdjęcie ryzyka związanego z cłami na auta, nie spowoduje nagle dynamicznej poprawy nastrojów.

Stary, ale powtarzany wciąż wątek wiąże się z Brexitem. Rządowi premier May pozostał tydzień na to, aby przedstawić w Izbie Gmin sprawozdanie z prac nad zmianą umowy rozwodowej z UE, tyle, że w tym temacie nie ma żadnych postępów. Wczorajsze informacje o odejściu 7 posłów z opozycyjnej Partii Pracy niewiele zmieniają, chociaż niektórzy mogą chcieć budować na tym oczekiwania, że Jeremy Corbyn zacznie szukać wspólnego języka z premier May, zamiast upierać się przy własnej koncepcji na Brexit. To byłoby jednak możliwe w sytuacji, gdyby u laburzystów szykował się poważniejszy rozłam.

Spójrzmy na wykresy. Na tygodniowy koszyku dolara FUSD mamy lekkie podbicie, co sugeruje przechodzenie bardziej w trend horyzontalny dolara, niż głębszą korektę. Warto będzie zerkać na wskaźniki MACD i RSI 9, które mogą być pomocne w rozwikłaniu tej zagadki.

Wykres tygodniowy FUSD

Z kolei na EURUSD widać trudności z wyraźniejszym wyjściem ponad obszar 1,1300-1,1315. Niechęć do kupowania euro może wynikać z oczekiwania na szacunki indeksów PMI za luty, jakie poznamy w czwartek.

Wykres dzienny EURUSD

Dzisiaj warto pochylić się nad koroną szwedzką. Jej wyraźne osłabienie to sygnał kapitulacji tych pozycji, które były budowane od dłuższego czasu w nadziei na bardziej „jastrzębie” kroki szwedzkiego Riksbanku. Zwróćmy jednak uwagę, że dzisiejszy wystrzał nie ma potwierdzenia na dziennych oscylatorach…

Wykres dzienny EURSEK

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ


Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)