48
Marek Rogalski
Dom Maklerski BOŚ
Fx IG Tw

Dolar nieco słabszy, ale nie sygnalizuje to przełomu

Kluczowe informacje z rynków:

  • WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Gazeta The Sun podała powołując się na „własne źródła”, że północnoirlandzcy unioniści z DUP mogliby poprzeć poprawki złożone przez premier May do brexitowego porozumienia, jeżeli będą one zawierać termin końcowy dla irlandzkiego backstopu. Z kolei inne źródła doniosły, że grupa torysów przygotowuje własne poprawki, które mają na celu znalezienie szerszego poparcia planu na Brexit. W piątek rano agencje zacytowały też słowa francuskiego ministra finansów, który dał do zrozumienia, że nie ma możliwości modyfikacji irlandzkiego backstopu, a także ministra finansów Phlippa Hammonda, który stwierdził, że obie strony „konfliktu” nadal pozostają przy swoich racjach, a najbliższy wtorek 29 stycznia może okazać się kluczowy. Dodał jednak, że w Izbie Gmin jest większość, która chce uniknąć scenariusza „bezumownego” Brexitu.

  • USA / GOVERMENT SHUTDOWN: Senat odrzucił wczoraj poprawki Izby Reprezentantów, co skutkuje przedłużającym się paraliżem instytucji państwa. Trump dał jednak do zrozumienia, że jest otwarty na wspólne inicjatywy Kongresu, jeżeli będą one „sensowne”. Dodał jednak, że ma „inne alternatywy” na to, jak zdobyć finansowanie na budowę muru, w tym pomysł wypłaty zaliczki na ten cel. Agencja CNN podała, że Biały Dom może wkrótce ogłosić ustawę o tzw. stanie wyjątkowym, która pozwoli wyasygnować na ten cel nawet 7 mld USD. W tej kwestii istnieją jednak podziały w obozie prezydenta.

  • USA / CHINY/ ROZMOWY HANDLOWE: Amerykański sekretarz ds. handlu Wilbur Ross w opublikowanym wczoraj po południu wywiadzie dla CNBC przyznał, że w temacie porozumienia handlowego z Chinami pozostajemy o „mile stąd”, chociaż wiele teraz zależy od posunięć Pekinu. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny powtórzył, że byłoby „wspaniale”, gdyby udało się zawrzeć „deal” z Chinami.

  • EUROSTREFA / EBC / DANE: Europejski Bank Centralny nie zmienił wczoraj parametrów polityki pieniężnej – podtrzymano też zapisy, że podwyżka stóp nie będzie mieć miejsce wcześniej, niż po lecie 2019 r., a Bank będzie reinwestował środki z programu QE, jeszcze długo po tym jak dojdzie do zaostrzenia polityki. Podczas konferencji prasowej Mario Draghi przyznał, że ryzyka dla gospodarki nie są już „zbilansowane” i istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji w krótkim terminie. Dał do zrozumienia, że wątek programu TLTRO nie był jeszcze szeroko omawiany. Poświęcił też miejsce sytuacji w Chinach stwierdzając, że nie obawia się, aby spowolnienie było długotrwałe, gdyż tamtejsze władze szykują kolejny pakiet stymulacyjny. Wieczorem napłynęły plotki, że rząd Niemiec może w przyszłym tygodniu obniżyć prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok do 1,0 proc. z 1,8 proc. (Handelsblatt). Tymczasem opublikowany dzisiaj o godz. 10:00 niemiecki indeks nastrojów w biznesie spadł w styczniu do 99,1 pkt. wobec szacowanych 100,6 pkt.

Opinia: Piątek, jak na razie wskazuje na korektę notowań dolara, chociaż raczej nie sugeruje to jakiegoś przełomu. Wyjątkiem jest USDJPY, który próbuje zyskiwać na zaskakująco lepszym sentymencie na rynkach akcji. To jednak też przekłada się na poprawę wokół walut surowcowych, które swoją droga wsparło też nieznaczne odbicie cen ropy. Na koszyku dolara BOSSA USD mamy jednak świecę doji na tygodniowym układzie, która zdaje się sugerować scenariusz na „dwie ręce”.

Na co warto, zatem będzie zwrócić uwagę? Tak jak już wspomniałem zaskakuje optymizm na rynkach akcji w kontekście raczej pesymistycznych wypowiedzi amerykańskiego Sekretarza ds. handlu na kilka dni przed kluczowymi negocjacjami handlowymi z Chińczykami, jakie odbędą się 30-31 stycznia w Waszyngtonie. Wiele będzie, zależeć od plotek, jakie najpewniej pojawią się w najbliższych dniach. Mimo tego, lepsza wydaje się powściągliwość, niż nadmierny optymizm. Teoretycznie jednak strony mogą zdecydować o tym, aby przesunąć kończący się 1 marca rozejm, jeżeli będzie widać „jakieś szanse” na wypracowanie konsensusu – i może rynek na to liczy? Drugi wątek to tzw. govermentshutdown, który trwa już ponad miesiąc. Wydaje się jednak, że jesteśmy bliżej, niż dalej wypracowania konsensusu, chociaż Trump nadal gra na „zmiękczenie” Demokratów, ale i też sam nie jest pewien swojej pozycji, o czym może świadczyć zwlekanie z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, co mogłoby mu ułatwić pozyskanie środków na budowę muru z Meksykiem. Pozytywny obrót spraw w dwóch powyższych kwestiach mógłby przesunąć rynki w tryb risk-off i osłabić dolara. Teoretycznie ważnym tematem jest też Brexit, ale wydaje się, że zaplanowane na 29 stycznia głosowanie w Izbie Gmin poprzedzone debatą nad zgłoszonymi przez rząd May nie będzie mieć aż tak dużego znaczenia. Jest jasne, że projekt porozumienia z listopada jest już martwy, gdyż UE nie chce słyszeć o modyfikacjach w temacie irlandzkiego backstopu. Tym samym większe znaczenie będzie mieć to, na ile uda się szybko przyjąć poprawkę złożoną przez Partię Pracy, która wymusi na rządzie podjęcie działań zmierzających do uniknięcia scenariusza „bezumownego”Brexitu.

Wykres tygodniowy BOSSA USD

Na GBPUSD jesteśmy ponad poziomem 1,3040, który jest kluczowy biorąc pod uwagę liczbę punktów wspólnych z lata 2017-18. Może on teraz pełnić rolę wsparcia. Jeżeli tydzień zakończymy ponad 1,3040, to będzie to sygnał do kontynuacji zwyżek z celem na rejony 1,3173 – 1,3256 – 1,3297 (to trzy szczyty z jesieni ub.r.).

Wykres dzienny GBPUSD

W przypadku wczorajsze złamanie dolnego ograniczenia kanału wzrostowego przy 1,1340 będzie mieć swoje konsekwencje w postaci próby zejścia w okolice dołka z listopada przy 1,1215 w ciągu kilku(nastu) dni. Perspektywy dla europejskiej gospodarki systematycznie się pogarszają, a ECB zdaje się nie mieć na to łatwego rozwiązania. Wiele będzie, zatem zależeć od powodzenia negocjacji amerykańsko-chińskich w przyszłym tygodniu.

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ


Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)