37
Kamil Bejm
Forex
Fx

Prawda na temat tradingu - Analiza techniczna nie działa

Wpis ten jest rodzajem podsumowania analizy (before/after). Oczywiście tytuł sam w sobie jest trochę kontrowersyjny, niemniej jednak ma skłonić czytelnika do głębszych refleksji na temat skuteczności analizy technicznej, a tak dokładnie jej szczególnego działu zwanego Harmonic Tradingiem

30 października na stronie FiboTeam opublikowana została analiza pt,,Podwójna harmonia na GBPUSD"

W analizie tej pisałem o tym, iż Kabel (GBPUSD) dociera do bardzo mocnej zapory popytowej oraz wypełnia dwa pro - wzrostowe układy.

Spójrzmy na zdjęcia wykonanych analiz:

  1. Pierwsze z nich przedstawia formacje stworzoną przez Łukasza Fijołka o nazwie FT-Pattern.

2. Drugie z kolei ukazuje klasyczny układ o nazwie Crab

Teraz omówmy jak walor ten zachował się po dotarciu do wyznaczanego obszaru. Od razu po zaksięgowaniu punktu ,,D" obu układów doszło do bardzo dużego wzrostu presji popytowej. Kabel przez kolejne dni konsekwentnie zwyżkował dając wynik ponad 340 pipsów.

Na załączonym zdj podaje także dwa rozgrywane TP. Pierwszy z nich wynikał z dotarcia do punktu ,,B" układu Bat, drugi z kolei wyznaczony był na podstawie korekty pędzącej wzmocnionej przez mierzenie Fibo 61,8%.

Podsumowując narzędzia Fibonacciego należą do jednych z niewielu technik, które potrafią z wyprzedzeniem wskazać newralgiczne poziomy cenowe.

Ponadto cechuje je ogromna skuteczność przewyższająca 80% oraz bardzo duży stosunek zysku do ryzyka. (W omawianym przykładzie wynosił on 7 do 1).

Analiza techniczna działa :)


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.Poprawka. Powinno być punktu ,,B" układu FT - Pattern.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live