40
Agata Jarosz
Fibonacci Team School
Fx

Infoscan S.A. z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego

Infoscan S.A. jest spółką, która świadczy usługi z zakresu opisu badań Zaburzenia Oddychania Podczas Snu (ZOPS). Infoscan S.A. współpracuje z prawie 30 klinikami oraz lekarzami na terenie całej Polski. W tym roku spółka ma w planach wejść na rynek Amerykański.

6 września akcjonariusze spółki mają zdecydować o podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Planowana emisja akcji to 390 tys. akcji w ciągu 3 lat. Obecnie zakładana sprzedaż akcji Infoscanu wynosi 120 tys. akcji. Sama cena emisyjna będzie ustalona przez zarząd spółki, ale ze wstępnych deklaracji ma ona być zbliżona do ceny rynkowej przedsiębiorstwa.

Decyzja o zwiększeniu kapitału zakładowego jest po części efektem znaczącego zainteresowania inwestorów oraz wysoką oceną nowych projektów. Infoscan nie chce rozwadniać kapitału dlatego samo podwyższenie kapitału nie będzie duże. Zakładane jest pozyskanie ok miliona dolarów.

Agata Jarosz

Źródło: https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20180810/akcjonariusze-infoscan-zadecyduja-6-wrzesnia-o-podwyzszeniu-kapitalu-zakladowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live