5
Mateusz_Tatar
Fibonacci Team
Fx Tw

Dalsze strajki pilotów Rayanair

Piloci Irlandzkich linii lotniczych Rayanair rozpoczęli 10 sierpnia strajk 24-godzinny w proteście przeciwko blokowaniu przez pracodawcę negocjacji ze związkowcami. Anulowanych zostało około 400 lotów co stanowi około 17 % wszystkich zaplanowanych na dany dzień
Strajkują piloci w Niemczech, Belgii, Szwecji, Holandii i Irlandia. Protesty pilotów dotykają mniej więcej 55 tysięcy pasażerów w tym prawie 42 tysiące W Niemczech. Tylko w tym właśnie kraju odwołano 250 lotów.

Jednodniowe strajki miały jak na razie miejsce tylko w Irlandii, odbyło się ich łącznie cztery. Zorganizowany w grudniu 2017 roku przez niemiecki związek zawodowy pilotów VC strajk ostrzegawczy w Niemczech nie spowodował konieczności odwoływania lotów. Wówczas Przewoźnik dał radę zmobilizować wystarczającą liczbę pilotów zastępczych.

Szef VC Martin Locher zarzucił Firmie blokowanie negocjacji ze związkowcami i obarczył Rayanair całą winą oraz odpowiedzialnością za rozpowszechnienie konfliktu. „W trakcie rokowań Rayanair kategorycznie wykluczył jakiekolwiek zwiększenie kosztów personalnych. Jednocześnie Rayanair ani razu nie pozwolił na zorientowanie się w których miejscach są przestrzenie do znalezienia rozwiązań” – Podkreślając główne przesłanie „Rayanair must change”

Niedawne strajki personelu kabinowego w Hiszpanii, Portugalii i Belgi zmusiły do odwołania 600 lotów w zaledwie 2 dni o łącznej sumie 100 tysięcy pasażerów.

Obie kategorie pracowników domagają się od irlandzkiego towarzystwa podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Ewentualne układy zbiorowe byłyby zawierane dla każdego kraju oddzielnie, lecz związki zawodowe zapewniają ogólnoeuropejską koordynację

źródło : https://www.bankier.pl/wiadomosc/Strajk-pilotow-linii-Ryanair-odwolano-okolo-400-lotow-4148490.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live