Technikispekulacji
Fx IG Tw
1

Technikispekulacji

Mariusz Czesnar – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego – nr licencji: 2120. Twórca blogu: technikispekulacji.pl
Doświadczenie: 4 lata
Technikispekulacji

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych? – wprowadzenie.

W ostatnim wpisie nakreślona została potrzeba samokształcenia a konkluzja brzmiała: “najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie”. Dlatego też kontynuując wątek edukacyjny, chciałbym przedstawić moje przemyślenia i odpowiedzieć na pytanie: “jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?“. Temat jest szalenie rozległy i można by napisać o nim kilka(naście) książek. Skupię się zatem na najistotniejszych wątkach według mnie, bez których ciężko jest skutecznie spekulować.

Elementy skutecznej spekulacji
Poniżej wskazuję moje trzy składowe układanki jaką jest “skuteczna spekulacja”:

1. Nakreślenie indywidualnego celu spekulacji
2. Zbudowanie strategii spekulacyjnej o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu
3. Zasada 3 X Poznaj: Instrumenty, Brokera oraz Siebie

1. Nakreślenie indywidualnego celu spekulacji
Jest to o tyle ważne, że nasz cel “podpowie” jakie środki powinniśmy przedsięwziąć do jego osiągnięcia. Poniżej wyróżniłem cztery najpowszechniejsze motywy spekulantów:

A. Spekulant inwestujący nadwyżki finansowe z pracy na etacie
B. Spekulant traktujący inwestowanie jak hobby
C. Spekulant traktujący inwestowanie jak hazard
D. Spekulant profesjonalny

Skupię się teraz tylko na najpopularniejszym motywie spekulacji, czyli celowi: A. Spekulant inwestujący, pracujący na etacie albo mający własną działalność gospodarczą, który dodatkowo chce pomnażać swoje oszczędności. Jeśli np. dzięki spekulacji chcemy regularnie inwestować nadwyżki finansowe to nie możemy podporządkować swoje główne zajęcie handlowi na rynkach finansowych, tylko odwrotnie. W takim układzie nasza praca na etacie wprowadza szereg ograniczeń dla naszej pobocznej działalności spekulacyjnej. Wtedy wybór interwału czasowego wykresu w jakim inwestujemy nie może być zbyt niski a preferowanym jest interwał dzienny oraz ewentualnie czterogodzinny. Inna sprawą jest, że mając np. pracę intelektualną, wracając do domu z pracy zmęczeni psychicznie, nie powinniśmy handlować. W takim układzie, mając pewne ograniczenia, musimy stworzyć sobie możliwie najdogodniejsze warunki do handlu i konsekwentnie realizować swoją strategię inwestycyjną.

Wątek ten szerzej opiszę w kolejnym wpisie edukacyjnym na blogu. Warto jednak już teraz zdać sobie sprawę jak ważnym jest przyporządkowanie siebie do jednej z wyżej wymienionych grup. Ma to bowiem kolosalne znaczenie w budowie strategii spekulacyjnej o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.

2. Budowa wysoce skutecznej strategii spekulacyjnej

Jest to z pewnością najważniejszy element skutecznego inwestowania. Wiele osób nie zgodziłoby się zapewne z moim stwierdzeniem. Powiedzą oni, że najważniejsza jest psychologia inwestowania oraz emocje a nie sama strategia. Wychodzę jednak z założenia, że jeśli strategia jest rzeczywiście bardzo skuteczna to już na starcie generuje ona duży komfort psychiczny osobie handlującej. Dodatkowo dobrze zbudowana strategia spekulacyjna powinna odnosić się do psychologii inwestowania i budować możliwie największy spokój, pewność siebie u spekulanta. Skupmy się zatem na najważniejszych elementach takiej strategii:

A. Precyzyjnie definiuje warunki: wejścia, prowadzenia oraz wyjścia z pozycji
B. Wskazuje konkretny(e) interwały czasowe spekulacji uzależnione od indywidualnych celów spekulacji
C. jest możliwie jak najprostsza, minimalizuje popełnienie błędu
D. Wskazuje konkretny maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka wyrażony w procentach kapitału przeznaczonego dla pojedynczej transakcji
E.Definiuje minimalny stosunek zysku do ryzyka (R:R) w wysokości klasycznego 3:1
F. Jest sama w sobie statystycznie wysoce skuteczna przy minimalnym poziomie 70 %

Jeżeli wszystkie powyższe składowe strategii spekulacyjnej są spełnione to chyba tylko “kataklizm” sprawiłby, że w długim terminie dany scenariusz inwestycyjny będzie stratny. Podsumowując, można wskazać na dwa czynniki przemawiające za skutecznością tak zbudowanej strategii: statystyka oraz odwołanie do psychologii inwestowania:

- “Elementy statystyczne“, dające dużą przewagę w spekulacji – (punkty D, E oraz F)
- “Elementy psychologiczne”, wprowadzających konkretne, sprecyzowane działania, ograniczające emocje do minimum – (punkty A, B,C oraz D )

Budowa a podążanie, konsekwentne stosowanie strategii spekulacyjnej to dwie różne sprawy. Dlatego tak ważnym jest aby postawić na wysokie prawdopodobieństwo statystyczne oraz odwołać się w strategii do psychologii inwestowania, budując precyzyjne, a tym samym komfortowe warunki handlowe.

3. Zasada 3 X Poznaj: Instrumenty, Brokera oraz Siebie
Zasada 3 X Poznaj to nic innego jak odpowiednie przygotowanie do skuteczniej spekulacji. Jest to trzeci element odpowiadający na pytanie: Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych? Poniżej znajduje się rozwinięcie tych trzech sfer, które należy poznać ażeby być zyskownym inwestorem.:

Instrumenty – Z pewnością każdy powinien dobrze poznać specyfikę konkretnych instrumentów finansowych, którymi zamierza handlować. Można tutaj wyróżnić dwie kategorie: a) rodzaj instrumentu, b) natura instrumentu.

Ad a) Mam tutaj na myśli charakter produktu finansowego. Czy jest: instrument bazowy, kontrakt terminowy, kontrakt CFD, ETF czy wreszcie opcja. W konsekwencji konieczne jest zrozumienie działania tych produktów a w szczególności zrozumienia jak działa dźwignia finansowa.

Ad b) Natura instrumentu to kategoria dzieląca je na: indeksy giełdowe, akcje, obligacje, pary walutowe, towary czy tez kryptowaluty.

Niezależnie od kategorii, każdy instrument finansowy ma swoją specyfikę, godziny handlu, płynność, wolumen, tendencje do długich trendów albo jej brak, wrażliwość na konkretne dane makroekonomiczne oraz wiele innych. Warto jest wybrać swoje ulubione, dopasowane do swojej psychiki instrumenty, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Więcej oraz link źródłowy:

https://technikispekulacji.pl/jak-skutecznie-inwestowac-na-rynkach-finansowych/

Technikispekulacji

Edukacja finansowa w Polsce. Potrzeba samokształcenia.

https://technikispekulacji.pl/edukacja-finansowa-w-polsce-potrzeba-samoksztalcenia/

@Technikispekulacji bardzo dobry artykuł :) PS. Prosimy na przyszłość nie wrzucać linka z przekierowaniem tylko zamieścić tutaj cały tekst i na dole podać źródło - o wiele lepiej się czyta w ten sposób :) Fajnie, że do nasz dołączyłeś!
Technikispekulacji

Jako że minęło już sporo czasu od mojego ostatniego postu nt. Wig20 postanowiłem zrobić aktualizację.
Po przełamaniu strefy wsparcia wyrysowanej niebieskim prostokątem, doszło do rozwinięcia trendu średnioterminowego w dość gwałtownej formie. Teraz byki przy olbrzymiej zmienności w ostatnich pięciu dniach, co charakteryzuje punkty zwrotne, wyprowadziły kontrę. Strefą kluczową jest zakres cenowy 2380 – 2385, który powinien zostać przetestowany w najbliższych dniach. Jest to strefa wynikająca z aż czterech popularnych mierzeń, technik czyli 50 % zniesienia Fibonacciego, overbalance, linia trendu oraz poziom ostatnio wybitych dołków. Ewentualna zmiana średnioterminowego trendu naszego flagowego indeksu powinna nastąpić w wyznaczonej wąskiej strefie cenowej.

Wykres oraz link do całego wpisu na moim blogu. poniżej

https://technikispekulacji.pl/aktualizacja-wpisu-wig20-analiza-krotko-oraz-srednioterminowa-bioton-potencjal-wzrostow/

Technikispekulacji

Instrument - Energa. Dość ładna reakcja kupujących na fibo 61,8 % skłania do idei kupna na otwarciu najbliższej sesji w Warszawie.

Technikispekulacji

Postanowiłem przeanalizować i dodać pomysł na shorty na Bunda w szerszej perspektywie czasowej. Na szczególną bowiem uwagę zasługuje wybicie dołem z formującego się przez ponad dwa lata trójkąta (interwał miesięczny). Klasycznie rzecz biorąc takie wybicie powinno spowodować przecenę aż do poziomu 147.19, co pokrywa się ze strefą wsparcia wynikającej z wybitych szczytów w połowie 2014 roku. Na globalnych rynkach aktualnie mamy do czynienia ze wzrostem rentowności obligacji, z czym wiąże się spadająca cena samych papierów dłużnych. W tym miejscu należy przypomnieć zależność pomiędzy rynkiem akcji oraz obligacji. Mianowicie, cykle koniunkturalne na giełdach z reguły rozpoczynają się od rynku obligacji, które są swoistym wskaźnikiem wyprzedzającym dla akcji. Czas pokaże czy będzie tak i tym razem. Z pewnością jednak z punktu widzenia samych obligacji niemieckich takie wybicie z trójkąta powinno generować dalszą presję podażową (przypominam – interwał miesięczny!!!).

Lukasz Fijolek FiboTeamSchool.pl
Bardzo ciekawy zasięg wybicia - zakończenie znajduje się na układzie ZZB (wcześniejszy opór może stać się wsparciem).
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live