36
Miłosz Fryckowski
MentorFinansowy.pl-Doradztwo Szkolenia Inwest
Fx IG Tw
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 NA WTOREK, 16.08.2016

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek zatrzymały się w okolicy bariery podażowej 1860-70, którą można rozszerzyć o intradayowy opór 1873-75. Dalsze zachowanie kursu w tym rejonie może mieć ważny wpływ na najbliższy przebieg wydarzeń rynkowych.

W zasadzie można powtórzyć za wcześniejszym wpisem: "Na interwale dziennym widzimy [ ... ], że ruch wybiciowy z klina na północ mógłby jeszcze zostać przedłużony przez Byki, ale z drugiej strony zauważalny tu jest opór w rejonie 1860-70, wzmocniony zniesieniem 61,8% ruchu spadkowego z okresu: 30.marca – 24.czerwca.

Być może rynek sam da nam wkrótce podpowiedź, co dalej. Jeśli będzie próbował się teraz wąsko konsolidować, to może dojść szybciej do kontynuacji wzrostów. Jeśli będzie próbował się cofnąć, to może dojść do głębszej korekty. Najmniej prawdopodobna, mimo wszystko, wydaje się bezproblemowa dalsza zwyżka."

A oto wykres dzienny, o którym tu była mowa.

Bez istotnych zmian pozostaje również spojrzenie na sytuację na niższych interwałach: " Gdy patrzy się na wykres M15, można interpretować sytuację jako wybicie klina zwyżkującego w przeciwnym do oczekiwanego kierunku, czyli górą. Kiedy spojrzy się na wykres godzinowy, możliwą interpretacją jest z kolei utrzymanie się kursu w lekko poszerzonym klinie.

Obojętnie, jaką interpretację się przyjmie jako wiodącą, nie można wykluczyć teraz cofnięcia, bo często kliny – nawet, gdy wybiją się w przeciwnym kierunku do oczekiwanego – wracają po chwili do koncepcji korekty w kierunku zgodnym z ich standardowym zachowaniem."

Oto wykresy M15 i H1.

"Wydaje się, że wcześniejsze konsekwentne wpisywanie się kursu w schemat klinów zwyżkujących, zarówno na interwałach wyższych, jak i typowo intradayowych, daje nadzieję Niedźwiedziom na większą korektę. Byki z kolei mogą liczyć m.in. na korelację z rynkiem niemieckim, gdzie po [ ... ] domknięciu kluczowej luki bessy z końca ub.r. powstała szansa na kontynuację mocnego ruchu wzrostowego do ok. 11 tys. pkt, a nawet wyżej, bez konieczności większej korekty w tym momencie."

Rzadko się to zdarza, ale również ta teza, wcześniej już wygłaszana, utrzymała swą moc.

Jak w piątek inwestowali nasi czytelnicy w Mentoring & Trading Room-ie prowadzonym przez autora?

Po utworzeniu się na początku sesji formacji objęcia bessy na spadającej gwieździe pod oporem 1873-75, na M15, sugerowaliśmy graczom podejmującym nieco większe ryzyko pozycję "S około 1866-68 z SL 1878 i TP1 ok. 1858 i ewentualnie TP2 1851-54".

Sesja nie okazała się łatwa. Z jednej strony bowiem mogliśmy pod koniec dnia, konkretnie o godz. 15.01, stwierdzić w ramach programu Mail & Play, że "dzisiejszy cel nr 1, czyli 1858, został osiągnięty, drugi cel, 1851-54, jest ewentualny".

Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że osiągnięcie dość niewygórowanego celu zajęło sporo czasu, a w trakcie jego realizacji zalecaliśmy chwilowe wyjście z pozycji krótkiej i odnowienie jej na późniejszym etapie. Budujące z kolei było to, że 1858 jako podstawowy "target", zostało wyznaczone super precyzyjnie. Możesz dołączyć na próbę!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20 z platformy bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Marcin Drobny inwestor indywidualny
@MentorFinansowy.pl stosujesz w swoim tradingu równiez median line oraz równoległe linie do upper line/ lower line? Kiedyś widziałem takie analizy oparte na kanałach równoległych do tych dolnych band. Wiesz co mam na myśli?
Miłosz Fryckowski MentorFinansowy.pl-Doradztwo Szkolenia Inwest
Stosuję mediany we flagach oraz tzw. linie pomocnicze (równoległe) do dolnych i górnych ograniczeń flag, poprowadzone np. przez wystające cienie swiec tworzących dane ograniczenie.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)