74
Konto usunięte
UWAGA !!!! jutro, 07.12.2018 o 14:30 czasu polskiego zostaną opublikowane dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych (Nonfarm Payrolls), przy oczekiwanej dużej zmienności na rynkach finansowych. Oczekuje się, że liczba nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych w październiku spadła do około 169 000, po 250 000 nowych miejsc pracy zgłoszonych w poprzednim miesiącu. Zmiana w zatrudnieniu pozarolniczym pokazuje zmianę liczby miejsc pracy w poprzednim miesiącu, z wyjątkiem sektorów rolnictwa, sektora publicznego i prywatnych firm jednoosobowych. Zatrudnienie pozarolnicze oblicza się jako zmianę netto liczby miejsc pracy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Należy pamiętać, że ze względu na dużą doniosłość rynkową wiadomości w minutach przed i po nich, możliwa jest duża zmienność i pogorszenie płynności na rynkach finansowych..

Lukasz Fijolek FiboTeamSchool.pl
Dobrze widać, słychać  ? Mam już dwie długie pozycje na DAX   - https://www.youtube.com/watch?v=T2fr0KtI-vw
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live