5
Adam Botor
Fibonacci Team
Fx IG

Mark Carney uważa, iż kryptowaluty nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej

Międzynarodowa grupa regulatorów banków centralnych oraz ministrowie rządu oświadczyli w niedzielę, że kryptowaluty nie stanowią zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej. Warto przypomnieć, iż dziś jest szczyt G-20, na którym to temat kryptowalut ma zostać poruszony. W liście opublikowanym 18 marca, przewodniczący Rady Stabilności Finansowej Mark Carney, który jest również naczelnikiem Banku Anglii, powiedział: Organizacja nie postrzega technologii jako zagrożenia - przynajmniej w tym momencie. Carney napisał: "Wstępna ocena FSB mówi, że kryptowaluty nie stanowią obecnie zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej, częściowo dlatego, że są one niewielkie w stosunku do systemu finansowego." "Nawet przy najwyższych cenach kryptowalu (grudzień zeszłego roku) topołączona wartość rynku globalnego była mniejsza niż 1% globalnego PKB", kontynuował. "Dla porównania, tuż przed globalnym kryzysem finansowym (w 2008 r.) Wartość nominalna swapów ryzyka kredytowego wyniosła 100% globalnego PKB. Ich niewielki rozmiar oraz fakt, że nie są one substytutem waluty i mają bardzo ograniczone zastosowanie w przypadku transakcji gospodarczych i finansowych, oznaczają, że powiązania z resztą systemu finansowego są ograniczone. " Chociaż notatka jest w większości zgodna z wcześniejszymi uwagami Carneya na temat ograniczonego wpływu kryptowalut na globalny system finansowy, list ten oferuje okno, w którym dyskusje dotyczące tego obszaru mogą się odbyć podczas spotkania G20. Jak wcześniej informowaliśmy, urzędnicy rządowi spotkają się dziś i jutro po części by omówić kryptowaluty, punkt programu, który został uznany za "ważny" w dążeniu do osiągnięcia "wspólnej odpowiedzi" na regulacje. Jak stwierdzono w liście Carneya, wiele głównych krajów - Francja, Japonia i Stany Zjednoczone - wezwały do ​​zunifikowanej odpowiedzi na spekulacje wokół kryptowalut. Niedawno japońscy urzędnicy podobno wyrazili zainteresowanie wspólnymi działaniami związanymi z powstrzymaniej
praniem brudnych pieniędzy. Rzeczywiście, niektórzy z tych, którzy wzywają do działania, również podzielają ocenę Carneya. Jak wcześniej informowaliśmy, sekretarz skarbu USA Steve Mnuchin - który popiera międzynarodowe podejście do regulacji - powiedział w przeszłości, że nie postrzega kryptowalut jako zagrożenia dla stabilności finansowej.

Źródło: https://www.coindesk.com/financial-stability-board-downplays-crypto-impact-on-global-finance/Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live