Warszawa
Londyn
Nowy Jork
Tokio
  Noble_Markets
25

Noble_Markets

Noble Markets
Noble Markets to platforma transakcyjna domu maklerskiego Noble Securities S.A., który prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym od ponad 24 lat i jest pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.
Doświadczenie: 5 lat i więcej
Noble_Markets Noble Markets
ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Cena na wykresie US.30 ustaliła nowe historyczne szczyty przy okrągłym poziomie 23600 pkt. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyższym szczytom towarzyszy coraz niższy wolumen. Aktualnie można zaobserwować przecenę i korektę ostatnich wzrostów. Silne wsparcie potwierdzone wolumenem znajduje się przy...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, OIL.WTI, GBPUSD

DE.30

Notowania na wykresie H1 indeksu DE.30 znajdują się powyżej psychologicznego poziomu 13000 pkt. Otwarcie sesji charakteryzowało się luką hossy i można zaobserwować wzmożoną reakcje popytu na test poziomu 13000 pkt. Dalsze wzrosty wraz z zwiększającymi wolumenami prawdopodobnie doprowadzą do testu...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Na wykresie dziennym DE.30 można zauważyć dynamiczną przecenę. Wczorajsza sesja uformowała układ Inside Bar. Otwarcie dzisiejszej sesji charakteryzowało się luką bessy, która jednocześnie jest wybicie dołem z formacji. Sytuacja ta zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia sesji poniżej wczorajszego maksimum....

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, ZŁOTO

DE.30

Cena na wykresie H1 indeksu DE.30 zmierza w kierunku wsparcia 13000 pkt. Obszar ten charakteryzuje się wysokimi wolumenami i wzmożoną aktywnością popytu. Prowzrostowa reakcja w tym miejscu może doprowadzić do zwyżki. Opór znajduje się w okolicach okrągłego poziomu 13200 pkt. Przełamanie wsparcie...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, OIL.WTI, USDJPY

DE.30

Cena na wykresie H1 indeksu DE.30 znajduje się w okolicach oporu 13400 pkt i lokalnego wsparcia w postaci okrągłego poziomu 13350 pkt. W tym miejscu zauważalne są spore wolumeny i niezdecydowanie. Prawdopodobnie stale wybicie któregoś w wyżej wymienionych poziomów doprowadzi do kontynuacji impulsu.

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Na wykresie D1 niemieckiego indeksu DE.30 można zaobserwować wzmożoną aktywność podaży. Zauważalny jest wzrost wolumenu oraz formacja outside bar. Cena przez bardzo długi czas nie realizowała żadnej większej korekty. Notowania ustaliły nowy historyczny szczyt przy psychologicznym poziomie 13500 pkt. Brak...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, ZŁOTO, GBPUSD

DE.30

Wykres DAX’a porusza się w trendzie wzrostowym. Otwarcie sesji charakteryzowało się luką hossy, która została domknięta. Obecnie notowania znajdują się w okolicach linii trendu. Prowzrostowa reakcja wraz z wyjściem powyżej okrągły poziom 13500 pkt prawdopodobnie doprowadzi do dalszej zwyżki....

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: US.500, OIL.WTI, EURUSD

OIL.WTI

Cena amerykańskiej ropy WTI ustaliła nowy wyższy szczyt przy okrągłym poziomie 56,00 USD. Widoczna jest luka hossy, która została domknięta, presja podażowa może doprowadzić do większej przeceny. Silne wsparcie to okrągły poziom 55,00 USD. Obszar ten pokrywa się z 50% zniesienia FIBO, wzrostową...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, OIL.WTI, EURUSD

DE.30

Na wykresie DE.30 można zauważyć silny impuls wzrostowy. Notowania przełamały opór w okolicach okrągłego poziomu 13050 pkt. Można zaobserwować wzrost obrotów oraz lukę hossy. Aktualnie cena zmierza w kierunku okrągłego poziomu 13300 pkt. Domknięcie luki może doprowadzić do korekty. Dalsza presja...

Czytaj więcej...
Noble_Markets Noble Markets
CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: US.30, OIL.WTI, GBPUSD

US.30

Notowania na wykresie US.30 przetestowały wsparcie przy okrągłym poziomie 23200 pkt. Aktualnie można zaobserwować reakcję popytową oraz wzrosty w okolice psychologicznego poziomu 23300 pkt. Widać niezdecydowanie. Wzmożona podaż wraz z przełamaniem wsparcia może doprowadzić do większej przeceny....

Czytaj więcej...
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live