Warszawa
Londyn
Nowy Jork
Tokio
Strefa edukacji

Co to jest Forex?

Forex (z ang. foreign exchange) to rynek walutowy. Jest rynek zbudowany w oparciu o połączone z siecią informatyczną banki i instytucje finansowe na całym świecie. Dostępny jest dla kilku różnych grup inwestorów w tym dla inwestorów detalicznych za pośrednictwem brokerów.

GPW vs. FOREX

Czy forex to rzeczywiście szersza oferta niż giełda papierów wartościowych w Warszawie? Zobacz jakie są podobieństwa, jakie różnice oraz sam zdecyduj, który segment rynku finansowego jest dla Ciebie odpowiedni.

Czym jest Giełda i jak funkcjonuje?

Giełda Papierów Wartościowych jest to podmiot rynku finansowego, którego głównym zadaniem jest organizacja obrotu papierami wartościowymi oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jego przebiegiem. Skupia w jednym miejscu i czasie oferty kupna i sprzedaży papierów wartościowych i na ich podstawie ustala kurs rynkowy transakcji.
Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live